en-Az NFM és a Magyar Közút képviselőivel egyeztetett az MKFE főtitkár-helyettese és az Árufuvarozási Tanács titkára

21/01/2018

Január 17-én Erdei Péter főtitkárhelyettes és Raffai Péter az Árufuvarozási Tanács titkára a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban tárgyalt a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszert és Útvédelmi Rendszert (TSM-ÚVR) érintő változásokról.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Közút és az érdekképviseletek részvételével zajló megbeszélés a TSM-mel kapcsolatos eddigi tapasztalatok összegzésével, a kérdések és problémák felvetésével kezdődött. Egyesületünk szakértői a tengelysúlymérő rendszer kiépítésének kezdetétől figyelemmel kísérték a folyamatot. A minisztériummal és a hatóságokkal az elmúlt hónapokban folytatott egyeztetéseken folyamatosan felhívtuk a figyelmet a rendszerrel kapcsolatos aggályainkra, amelyek egy részét a 2017. júliusában, a Magyar Közúttal közösen megszervezett Ács-Vámosszabadi tesztmérés is igazolta. Ennek köszönhetően előbb az elmúlt év végéig, majd az újabb egyeztetéseink eredményekéntidén május végéig kitolta az NFM a rendszer tesztüzemét.

A január 17-iegyeztetésen a rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott újabb szakmai kérdéseinket tárta az NFM és a Magyar Közút képviselői elé Erdei Péter főtitkárhelyettes, amelykre az alábbi válaszokat kaptuk.


1. ÚVR Elektronikus ügyfélszolgálati rendszert érintő kérdések. Ahogy arról korábban tájékoztatást adtunk, a kéttengelyes autóbuszokra is vonatkozik az 1 000 kg-os tengelytúlsúly-tolerancia, amely azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során jelenleg az élőállat vagy ömlesztett árut szállító tartálykocsira szóló kedvezményt kell bejelölni az autóbuszt regisztráló ügyfeleknek.

A Magyar Közút az MKFE kérdésére azt a tájékoztatást adta, hogy pár héten belül módosítják a regisztrációs felületet, és az autóbuszokkal is bővül a kiválasztható kedvezményezettek (kategóriák) köre. Arra is felhívták a figyelmet, hogy azoknak a vállalkozásoknak, akik már a bővítés előtt regisztrálták autóbuszaikat, nem szükséges az újbóli regisztráció.

2. Lajosmizsei tengelysúlymérő-állomást érintő kérdések

Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. üzemeltetésében lévő, az M5-ös autópályán található Lajosmizse mérőállomás mérlegén túlsúly megállapítása esetén az autópálya kezelője nem tud közútkezelői hozzájárulást kibocsátani, annak hiányában a gépjármű nem haladhat tovább. Tagjaink nagy számban jelezték, hogy ilyen esetekben rendkívül körülményes a Magyar Közút kecskeméti irodájában megjelenni, majd az ott átvett engedélyt bemutatni a mérőállomás személyzetének. Egyesületünk határozottan kérte ennek a rossz gyakorlatnak a megszüntetését.

A Magyar Közút tájékoztatott, hogy tárgyalásokat folytatnak az AKA Zrt-vel, melyek során többek között egységesítik az AKA által üzemeltetett lajosmizsei hídmérleg mérési pontosságát a Magyar Közút üzemeltetésében lévő hídmérlegek pontosságával. Ez előreláthatólag 1-2 hónapon belül megvalósul. Az AKA Zrt. munkatársai jelenleg az ÚVRE rendszerben nem férnek hozzá az adatokhoz. Ezért a korábban megigényelt engedélyeket ki kell nyomtatni és a gépjárműben kell tartani.

3. Túlméretes járművek hajtott tengelyére vonatkozó szabályozásának kérdései

A megbeszélésen Erdei Péter felvetette a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX.18.) NFM rendeletben szereplő hajtott tengelyre vonatkozó, 5 %-ot meghaladó tengelyterhelés mértékének 8-10 %-ra való emelését, amely hozzávetőlegesen 1 tonnát jelent. Jelenleg, amennyiben az 5 %-ot (12,075 t) meghaladja a hajtott tengely terhelése, a közútkezelő egyedi elbírálás alapján ad hozzájárulást, amely azonnali megadással is kérhető - ahol az azonnali díj a kétszerese az alap eljárási díjnak -, ezt a hozzájárulást megadó szerv 6 órán belül köteles kiadni. A módosítással csökkenne az eljárási díj mértéke. Az NFM a fenti módosításra tett javaslatunk lehetőségét megvizsgálja.


4. A helytelen rakodásból eredő felelősség kérdésköre

Erdei Péter tájékoztatta az NFM képviselőit arról, hogy a gyakorlatban tapasztalt vitás helyzetek miatt további vizsgálatra érdemes, ezért az MKFE jogi szakértői keresik a megoldást, hogy azokban a speciális esetekben, amikor a gépkocsivezető a jármű rakodásánál nincs jelen és az össztömeg túllépés veszélye sem áll fenn, de a helytelen rakodás miatt tengelytúlterhelés történik, milyen módon hárítható át a feladóra, berakóra az így keletkező fizetendő pótdíj és eljárási díj. Az MKFE a témában összeállított javaslatcsomagját benyújtja az NFM-nek.


5. A Hegyeshalom mérlegállomás megszűnésének kérdése

Egyesületünk a tárgyaláson nehezményezte, hogy a hegyeshalmi belépő oldali mérleg megszűnésével egyidejűleg a jogkövető szándékú, de mégis tengelytúlsúlyos járművek az első kontrollt csak a Lajta mérlegállomáson kapják. Ebből következően elkerülhetetlen az addig megtett útra vonatkozó bírság, nincs lehetőség jogkövető módon használni az autópályát. A minisztérium képviselői válaszukban a jogkövető magatartás hatékony érvényesülését és a túlsúlyok elkerülését kérték a hazai fuvarozóktól.


6. Január végén érkezhetnek az első figyelmeztető levelek

A TSM-tesztidőszakra vonatkozó kérdésünk alapján tájékoztatást kaptunk arról, hogy 2018. január 22-től kezdik el kiküldeni a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszerben mért túlsúlyról a korábban beígért figyelmeztetéseket. Az első figyelmeztető levelek tehát várhatóan január 29. után érkezhetnek meg azokhoz az üzembentartókhoz, akiknek a gépjárművét a TSM rendszer már működő állomásai tengely, vagy össztömeg tekintetében túlsúlyosnak mértek.

Erdei Péter a májust követő időszakra vonatkozóan azt javasolta az NFM és a Magyar Közút képviselőinek, hogy a figyelmeztető leveleket 2019. 01. 01-ig küldje ki a hatóság azoknak a járműveknek, akik a 2 majd az 1 százalékos tolerancia miatt nem kapnak bírságot, de a rendszerben 0 százalékos tolerancia esetén túlsúlyosak lennének. Erre azért van szükség, hogy a gépjárművek üzembentartói fel tudjanak készülni és kellő tapasztalatot gyűjtsenek a TSM rendszer működésével kapcsolatban.
Ahogyan arról ugyanis korábban beszámoltunk, a rendszer tesztüzemét 2018. május 31-ig meghosszabbították, ez idő alatt nincs bírságkiszabás, azt ezt követő időszakban pedig két lépcsőben csökken a toleranciahatár:az össztömegre 2018. 06. 30-ig 2 százalék, majd 2018. 12. 31-ig 1 százalék toleranciát kapnak az öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvények (40 tonna megengedett legnagyobb össztömegig).

Forrás: MKFE