en-Meghibásodott tachográf esetén mi a teendő?

25/07/2018

A tegnapi cikkem folytatásaként, most azt taglalom, mi a teendőd, ha a tachográf készülék hibásodik meg. Tegnap azt taglaltuk mit kell tenned, ha a digitális járművezetői kártyád hibásodik meg a munkavégzésed során. A cikk ITT olvasható!

Akkor először is nézzük meg mit mond erről az esetről a 165/2014/EU rendelet, 37. cikke:

"37. cikk

Eljárások hibásan működő készülék esetében

(1) A menetíró készülék üzemzavara vagy hibás működése esetén a szállítási vállalkozó, mihelyt a körülmények megengedik, megjavíttatja a készüléket egy engedéllyel rendelkező szerelővel vagy műhellyel.

Amennyiben a jármű nem tud visszatérni a szállítási vállalkozás telephelyére az üzemzavar vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül, a javítást útközben kell elvégezni.

A tagállamok által a 41. cikk szerint hozott intézkedések - amennyiben ez összeegyeztethető az érintett tagállam nemzeti jogszabályaival - felhatalmazzák az illetékes hatóságokat a jármű használatának a megtiltására, amennyiben az üzemzavart vagy a hibás működést nem orvosolták az e bekezdés első és második albekezdésének megfelelően.

(2) Amennyiben a menetíró készülék üzemképtelen vagy hibásan működik, a járművezető az alábbiakon rögzíti az azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, a járművezetői kártya és/vagy a vezetői engedély száma) - saját kezű aláírásával együtt -, valamint a különböző időtartamokra vonatkozó mindazon információkat, amelyeket a menetíró készülék már nem helyesen rögzített vagy nyomtatott ki:

a)

az adatrögzítő lapon vagy lapokon; vagy

b)

az adatrögzítő laphoz csatolandó vagy a járművezetői kártyával együtt tartandó ideiglenes lapon.

A fentieket elemezve a következőket lehet elmondani:

Ha a készülék meghibásodik, akkor a szállítási vállalkozásnak kell a javításról haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben a jármű 7 napon belül nem tér vissza a telephelyre akkor a javításról menet közben kell gondoskodni.

Mi a sofőr feladata ilyen esetben?

A jármű vezető korongos tachográf esetén korongon, digitális tachográf esetében kinyomaton rögzíti a nevét, a járművezető kártya számát, vezetői engedélyének számát. Ezek után a napi tevékenységét, kézi feljegyzéssel rögzíti a lázlap részen, folyamatosan. Ezt minden nap elvégzi, míg a javítás meg nem történik. Ezeket a korongokat/kinyomatokat 28 napig magánál tartja, ahogy a javítás, számlájának, munkalapjának másolatát is. Ahogy a 28 nap letelik ezen korongokat/kinyiomatokat a munkáltatónál leadja.

De, hogy ne legyen egyszerű az élet, ezen jogszabályon szigorít a 75/2016. évi NFM rendelet 33. §. (1) és (2) bekezdése, ami a következőt mondja ki:

"33. § (1) Az üzembentartó, illetve távollétében a járművezető a menetíró készülék meghibásodása esetén köteles gondoskodni arról, hogy

a) a fuvarfeladat befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a meghibásodást követő egy héten belül a menetíró készülék javítása az erre jogosult menetíró szerelőműhelyben megtörténjen, és

b) a járművel a javítás megtörténtéig új fuvarfeladatot ne kezdjenek meg.

(2) Amennyiben a jármű fuvarfeladata a menetíró készülék meghibásodását követő egy héten belül nem fejeződik be, a menetíró készülék megjavíttatásáról a járművezető köteles - a fuvarfeladat megszakításával - gondoskodni."

De elemezzük egy kicsit ezt a szigorítást! Az (1) bekezdés b)-t érdemes szemügyre venni. Ez azt mondja ki, hogy amíg a javítás nem történik meg új fuvarfeladat nem vállalható a járművel. Ez lefordítva annyit jelent, hogy ha a tachográfod mondjuk Belgiumban meghibásodik, akkor a kocsin lévő rakomány még lerakható, de új rakomány felvétele tilos. Ilyenkor a cégnek két választása van, vagy a kocsit üresen haza hozza, ami nagyon nem költség kímélő, vagy ami már jobb ötlet, hogy egy kinti szervízben javíttatja a készüléket.

De nézzük tovább, a (2) bekezdést vegyük szemügyre. Itt a jogszabály már a járművezetőre is feladatot ró, mégpedig azt, hogy ha a fuvarfeladat egy héten belül nem fejeződik be, a meghibásodás észlelésétől számítva, akkor a járművezetőnek a kötelessége a fuvarfeladat megszakításával a javításról gondoskodni.

Mi a végeredmény? Mint a cég, mint a járművezető bírságolható, ha a meghibásodott tachográf megjavításáról nem gondoskodnak. Mind a két félnek van felelőssége, és mind a két félre bírságot lehet kiszabni.

Kérek mindenkit, hogy ezen jogszabályi kötelezettségeket vegye komolyan, munkavégzése során. Mert, ha ezeket figyelmen kívül hagyja, magas bírság kiszabását fogja a hatóság eszközölni.