en-Mért is nem tudod a digitális tachográf kártyádat jelenleg megújítani?

24/07/2019

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy előre láthatólag 2019.09. hónap közepéig, nem ad ki a hatóság digitális tachográf kártyát, a kérelmeket befogadják, de a gyártás nem történik meg, mivel abban fennakadás van. Mivel már első generációs kártyát 2019.06.15. után nem gyárthatnak csak második generációsat, aminek a gyártása sajnos nem lehetséges.

Korábbi cikkünk ITT olvasható!

Erről a hatóság még év elején értesítette az érdekképviseleteket, és közre is adta.

De ennek ellenére is sok sofőrt érint ezen, probléma. A digitális tachográf kártyákat a lejárat előtt maximum 3 hónappal korábban lehet megigényelni. De sok sofőr esetében ez sem volt opció, és mivel nem állítanak neki ki kártyát, nem tudja a munkáját elvégezni. A jogalkotó (EU Parlament), sajnos erre nem volt felkészülve, hogy ellátási problémák lesznek, és a sofőröknek nincs menekülési lehetőségük.

A 165/2014/EU rendelet a következőt mondja ki:

"34. cikk

A járművezetői kártyák és az adatrögzítő lapok használata

(1) A járművezető - attól az időponttól kezdve, amikor a járművet átveszi - minden nap használja az adatrögzítő lapot vagy a járművezetői kártyát, amikor járművet vezet. Az adatrögzítő lapot vagy járművezetői kártyát nem szabad eltávolítani a napi munkaidő vége előtt, kivéve, ha az eltávolítás egyébként megengedett. Egyetlen adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya sem használható azon az időtartamon túl, amelyre szánták."

Ennek értelmében a sofőr érvényes digitális tachográf kártya nélkül nem végezhet munkát, még akkor sem, ha nem tudják részére időben a kártyát kiállítani. Sajnos ilyen mentesség nincs.

Kártya nélkül, úgynevezett kinyomattal, csak az alábbi esetekben, és szabályok szerint lehet a sofőrnek közlekedni, a 165/2014/EU rendelet alapján:

"29. cikk

Eltulajdonított, elveszett vagy meghibásodott járművezetői kártyák

ű

(1) A kiállító hatóság legalább a kártyák érvényességi idejének megfelelő ideig nyilvántartást vezet a kiadott, eltulajdonított, elveszett vagy meghibásodott járművezetői kártyákról.

(2) Ha a járművezetői kártya megsérül vagy hibásan működik, a járművezető köteles azt visszajuttatni a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságához. A járművezetői kártya eltulajdonításáról hivatalos bejelentést kell tenni azon állam illetékes hatóságainál, amelynek területén a lopás történt.

(3) A járművezetői kártya elvesztéséről hivatalos nyilatkozatot kell tenni a kártyát kiállító tagállam illetékes hatóságainál, valamint - amennyiben különböző tagállamról van szó - a járművezető szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál is.

(4) Amennyiben a járművezetői kártya megsérült, hibásan működik, elveszett vagy azt eltulajdonították, a járművezetőnek hét naptári napon belül kérelmeznie kell a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál a kártya cseréjét vagy pótlását. E hatóságok az erre irányuló részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított nyolc munkanapon belül cserekártyát biztosítanak.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a járművezető legfeljebb tizenöt naptári napig vezethet járművezetői kártya nélkül, illetőleg ennél hosszabb ideig abban az esetben, ha ez a járműnek a telephelyére való visszajuttatásához szükséges, feltéve, hogy a járművezető bizonyítani tudja, hogy a kártya bemutatása vagy használata ezen időszak alatt lehetetlen."

A fennakadást a következő okozza:

Bevezetésre kerültek az úgynevezett smart tachográfok, ezzel egy időben változtattak a digitális tachográf kártya chip felépítésében is. A smart tachográfok bevezetését és a 2. gen kártyák használatát is a (EU) 2016/799. bizottsági végrehajtási rendelet írja elő.

A bevezetésre ezen, jogszabály 6. cikke a következőt írja elő:

"6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. március 2-től kell alkalmazni.

Mellékletei azonban csak 2019. március 2-től alkalmazandók, a 16. függelék kivételével, amelyet szintén 2016. március 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban."

A bevezetés határidejét módosította az (EU) 2018/502. végrehajtási rendelet a következő képpen:

"Az I. C. melléklet azonban csak 2019. június 15-től alkalmazandó, a 16. függelék kivételével, amely 2016. március 2- tól alkalmazandó."

Tehát a bevezetés a 16. függeléket kivéve a teljes végrehajtási rendelet tekintetében 2019.06.15-t határozza meg.

Ezen kívül az (EU) 2016/799. végrehajtási rendelet 15. függeléke a következőt mondja ki:

4. A BEVEZETÉS IDŐPONTJA UTÁNI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

- MIG_022 A bevezetés időpontja után a tagállamok csak második generációs tachográfkártyákat bocsáthatnak ki.

- MIG_023 Amíg az első generációs járműegységek/mozgásérzékelők használatban vannak, a járműegységek/mozgásérzékelők gyártói továbbra is gyárthatnak ilyen eszközöket a hibás alkatrészek cseréje céljából.

- MIG_024 A járműegységek/mozgásérzékelők gyártói számára lehetővé kell tenni, hogy a már jóváhagyott típusú első generációs járműegységekre/mozgásérzékelőkre vonatkozóan a típusjóváhagyás fenntartását kérelmezzék és megkapják."

A 4. pont, MIG 022-es alpontja köti ki, hogy a bevezetési idő, tehát 2019.06.15. után csak második generációs kártyát bocsáthatnak ki.

Természetesen a hiba bosszantó, és EU szerte több ezer sofőrt érint, de mint külföldi partnereinktől megtudtuk, nem csak Magyarországon van ellátási gond. Több esetről számoltak be Németország és Ausztria egyes tartományairól, Cseh és Olaszországban is elhúzódnak a gyártások, a haza időponthoz hasonlóan.

Amennyiben lesz, új hírünk természetesen megosztjuk veletek!