en-Mobilitási csomag - EP gyorsjelentés: KIKÜLDETÉS, VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐ, TACHOGRÁF

09/04/2019

Tisztelt Tagjaink! A tegnapi szavazással megszületett az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a mobilitási csomag legvitatottabb kérdéseiben. Ezek után az Európai Bizottság bevonásával akár heteken belül is megkezdődhet a tavaly decemberben elfogadott tanácsi álláspont háromoldalú egyeztetése a parlamenttel (trilógus). A véglegesített jogszabálycsomag a társjogalkotók egyeztetési folyamatának eredményeképpen, leghamarabb ez év második felében kerülhet kihirdetésre.

Az európai képviselők többsége által elfogadott parlamenti szövegek 'ideiglenes változata' már magyarul is elérhető:

kiküldetés

vezetési és pihenőidő, tachográf

1071-es és 1072-es rendeletek


A kiküldetési szabályozásról szóló mostani kivonattal elkezdett, több részletben adott gyorstájékoztatás nem teljes körű, csupán a központi kérdésekre összpontosító, figyelemfelhívó összefoglalása az EP álláspontjának. (A parlamenti szövegek helyenként értelmezésre, ill. fordítási pontosításra szorulnak.)
Az alábbi linkekre kattintva elolvashatja az egyes témakörökre vonatkozó gyorselemzéseinket:

1. KIKÜLDETÉS

KIKÜLDETÉS 

• A fuvarozási "lex specialis" irányelv alkalmazásának időpontja 2020. július 30. (Egybeesik a kiküldetési alapirányelv módosításának életbe lépésével, amikortól kezdve a kiküldött munkavállalókat a fogadó tagállamban már nem a helyi minimálbér, hanem az adott tagállamban (pl. kollektív szerződések által szabályozott mértékű) szokásos járandóság/díjazás illeti meg.) 

• a tranzitműveletet és a kétoldalú szállítási műveletet végző gépkocsivezető nem minősül kiküldött munkavállalónak a fogadó tagállamban, a kabotázsműveletet és a cross-trade műveletet végző azonban igen 

• kétoldalú szállítási művelet az áruknak - egy szállítási szerződés alapján történő - a székhely szerinti tagállamból egy másik tagállamba vagy harmadik országba történő mozgatása, illetve egy másik tagállamból vagy harmadik országból a székhely szerinti tagállamba történő mozgatása. 

A személyszállításban: "nemzetközi alkalmi vagy rendszeres személyszállítást végző járművezető nem tekinthető úgy, mint aki kiküldetésben van, amennyiben: 

- az utasok felvétele a letelepedés helye szerinti tagállamban, leszállásuk pedig egy másik tagállamban vagy harmadik országban történik; vagy 

- az utasok felvétele egy tagállamban vagy harmadik országban, leszállásuk pedig a letelepedés helye szerinti tagállamban történik; vagy 

- az utasok felvétele és leszállása az 1073/2009/EK rendelet szerinti helyi kirándulás céljából a letelepedés helye szerinti tagállamban történik." 

Példa: 

a, magyarországi felrakással és németországi lerakással (vagy fordítva), kétoldalú szállítási műveletet végző gépkocsivezetőre nem vonatkoznak a kiküldetési előírások, nem kell nyugati bért fizetni, sem kiküldetési bejelentési nyilatkozatot tenni 

b, egy németországi lerakás után végzett EU-n belüli (harmadik országos, crosstrade) művelet során azonban a gépkocsivezető a felrakó (pl. Németország) és lerakó (pl. Franciaország) országaiban már kiküldött munkavállalónak minősül, hasonlóan a buszoztatással/repülőztetéssel kiutaztatott munkavállalókhoz 

o kombinált fuvarozás esetén a mentesség abban az esetben érvényes, ha a kombinált fuvarművelet kezdő vagy befejező közúti 'lába' egy, a székhely szerinti tagállamból kiinduló bilaterális művelet 

o bilaterális műveleten belüli plusz művelet (az odaúton 1db + a visszaúton 1db vagy ha az odaúton ilyen nem volt, az azt közvetlenül követő visszaúton 2db részrakományos, 'köztes' cross-trade) mentesítetten csak a határátlépés adatainak a gépkocsivezető által a tachográfban való manuális rögzítése mellett lenne végezhető az idén nyáron megjelenő okos (smart, GEN2 vagy ST1) tachográf későbbi, 2. verziójának (ST2) bevezetéséig (2022?), azt követően pedig már csak ilyen készülék használata mellett 

o egységes uniós elektronikus platform a kiküldetési bejelentésre, és a Belső Piaci Információs Rendszer (Internal Market Information System (IMI) használata a tagállamok közötti információcsere céljából 

o a tagállamoknak átlátható módon kell tájékoztatást nyújtani a saját területükre érvényes foglalkoztatási feltételekről, mindenekelőtt a díjazásra vonatkozó előírásokról, a helyi kollektív szerződések releváns elemeiről és a járandóság kiszámításának módjáról; hiányos tájékoztatás esetén a fuvarozók nem büntethetők 

o a harmadik országok fuvarozóinak előnybe kerülését elkerülendő a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket a kiküldetési előírásoknak a bilaterális egyezményekbe foglalására

2.
VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐ, TACHOGRÁF

VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐ - az 561/2006/EK Rendelet módosítása 

• az EP (nem tudni, mikortól) bevonná az 561-es rendelet hatálya alá a nemzetközi árufuvarozásban részt vevő 2,4 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű könnyű tehergépjárműveket 

• megmaradna a heti pihenőidők jelenlegi kétheti rendszere (2 hetes referenciaidőszak), a csökkentett heti pihenőidő kompenzációját csak rendszeres heti pihenőhöz lehetne kapcsolni 

• hazatérés 4 hetenként: a járművezetők munkáját úgy kell megszervezni, hogy ez utóbbiak minden négy egymást követő hétből álló időszak vége előtt otthonukban vagy a saját választásuk szerinti helyen tudják eltölteni a hosszú heti pihenőidejüket; otthoni pihenés esetén a vállalkozás biztosítja a hazatérés feltételeit 

"otthon": a járművezető valamely tagállamban bejelentett tartózkodási helye 

• rendszeres heti pihenőt a járműben nem, csakis a kabinon kívül, "minőségi és a nemi sajátosságokat is figyelembe vevő", "megfelelő higiéniai és alvási feltételeket nyújtó" szálláson lehet tartani 

• közúti ellenőrzés során 28 helyett 56 napnyi visszamenőleges tachográf adatbemutatási kötelezettség 

• határátlépés kézi rögzítési kötelezettsége, amíg arra a járműben lévő tachográf nem képes (mert még nem ST2): a járművezető a határátlépés utáni első lehetséges és rendelkezésre álló megállóhelyen beírja a készülékbe, hogy hol és mikor haladt át országhatáron a járművel (az új országba való belépés után az adott ország kódját a BEGIN (kezdés) címszó alatt kell bevinni a menetíró készülékbe) 

• bár a mellékletben részletezett biztonsági-szolgáltatási-higiéniai kritériumoknak megfelelő "minősített" parkolók (Dedicated Parking Area - DPA) igénybevétele sem mentesítene a kabinban alvás tilalma alól, az ilyenek létrehozását szorgalmazza az EP, és a tagállamoknak 6 hónappal a rendelet hatályba lépését követően meg kell küldeniük az Európai Bizottságnak a saját területükre vonatkozó információkat ezekről 

• az autóbuszos turizmusra vonatkozó derogációs javaslatokat egytől egyig elvetették, legkésőbb 2 évvel a hatályosulás után a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy szükségesek-e a személyszállításban eltérő szabályok. 

A kompenzációra, a határétlépés kézi rögzítésére, a gépkocsivezető hazatérésére és az 56 napra vonatkozó új előírások - eltérő későbbi rendelkezés hiányában - akár a jogszabály majdani kihirdetésével életbe léphetnek. 

TACHOGRÁF - a 165/2014/EU Rendelet módosítása 

• a 2019 júniusában az új autókban bevezetésre kerülő okos (smart, ST1) tachográf funkcióit bővíteni kell (ST2): tudnia kell automatikusan rögzítenie a határátlépések pontos idejét és helyét is, továbbá 'lokalizálnia' a fel- és lerakási tevékenységeket is (ez utóbbi kapcsán fedélzeti súlyszenzorral való összekapcsolási elképzelésekről, ill. annak hiányában a gépkocsivezető indulása előtt a rakodó helyek előzetes fuvarozói rögzítési kötelezéséről lehet hallani...) 

• ...és 5 év múlva már csak ST2-vel lehetne nemzetközi fuvarozást végezni a következő lépcsőzetes utólagos felszerelési elképzelés szerint, tehát nem csak az új forgalomba helyezésekre vonatkozóan: 

- ha a jármű analóg menetíró készülékkel vagy a digitális tachográf korábbi (2012. október 1. előtti) változataival van felszerelve: legkésőbb 3 évvel, 

- ha a digitális tachográf 2012. október 1. utáni változataival van felszerelve: legkésőbb 4 évvel, 

- ha már okos tachográffal (ST1) van felszerelve: legkésőbb 5 évvel a rendelet hatálybalépését követően. 

• az ST2-funkcionalitás elérhetőségétől függően (a szövegtervezet szerint legkésőbb 24 hónappal a rendelet hatálybalépését követően) léphet be az új járművekre vonatkozóan az előírás

Forrás: MKFE