en-Szigorított ellenőrzések a francia kiküldetéssel kapcsolatban

20/06/2019

A francia vezetés június 5-én új dekrétumot hozott nyilvánosságra, amely megváltoztatja a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó előírásokat, valamint szigorítja az illegális munka büntetését. Az előírások változása fokozatosan lép hatályba 2019. június 6-a és július 1-je között. Kiterjed a munka törvénykönyvére, a közlekedési törvényre és már részletes törvényekre, amelyek a munkavállalók kiküldetésével vannak kapcsolatban.

A változások főleg a szankciók növeléséről szólnak a munkavállalók kiküldetési szabályainak megsértésével kapcsolatban, valamint a francia munkaügyi ellenőrzés jogairól. Szigorúbb elvárások lesznek a megbízók elvárható óvatosságával szemben, ha azok külföldi munkaadókat bíznak meg, akik munkavállalókat küldenek kiküldetésbe Franciaországba. Ezen kívül az információ körét is rendbe akarják szedni, amelyet a külföldi munkaadónak kell átadnia a francia intézményeknek.

Alább néhány a szerintünk legfontosabb változások közül

Új kivételek a közigazgatási eljárások alkalmazása alól a kiküldetésben lévő munkavállalókkal kapcsolatban

Sajnos a nyilatkozattételi kötelezettségtől és a képviselő állításától való eltekintés nem vonatkozik a hivatásos járművezetők csoportjára. A kivételek többek között a művészekre, sportolókra, oktatókra és gyakornokokra vonatkoznak.

Megváltozott szankciók a kiküldetésre vonatkozó szabályok megszegése és az illegális munka miatt

A francia jogalkotó pontosította, hogy a külföldi munkavállalóra nem csak ideiglenes szolgáltatás felfüggesztési büntetés szabható ki, hanem két hónapig terjedő szolgáltatásnyújtási tilalom is. Az ideiglenes szolgáltatásnyújtás felfüggesztésének alkalmazása előtt a munkaadó képviselője (az újítás után a munkaadó, vagy a munkaadó képviselője) felkérésre kerül állásfoglalásra a szabálysértéssel és a fenyegető szankcióval kapcsolatosan 1 és 3 nap közötti időn belül az értesítéstől fogva. Amennyiben a határidő vagy a felvilágosítás adásának köre túllépésre kerül, ideiglenes szolgáltatásnyújtás-felfüggesztés kerül kiszabásra egy hónap időre. A döntés részletes indoklást és fellebbezési lehetőséget tartamaz.

A megbízótól való elvárható gondosság megkövetelése a partner ellenőrzésekor

Eddig a megbízó a kiküldetés előtt kellett, hogy kapjon a partneréről (megbízottjától) egy másolatot a kiküldetésről az SIPSI-től, valamint egy másolatot arról a dokumentumról, amely képviselőt nevez ki a külföldi munkaadó számára Franciaországban. Az újítás után a megbízott átadja a SIPSI-től való dokumentumátvétel megerősítését, valamint a becsületnyilatkozatot, amely bizonyítja, hogy a partner fizetett, adott esetben a büntetések jogcímén esedékes összegeket, amelyeket a kiküldetésre vonatkozó előírások megszegéséért lehet kiszabni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a partner családi- és utónevét, valamint a jogi képviselője aláírását.

Változás az információ körében, amelyet a munkaadó át kell, hogy adjon a kiküldetéssel kapcsolatos nyilatkozatban

A francia jogalkotó rendet tett a nyilatkozatban átadandó adatok között. Különös hangsúlyt kapott a külföldi munkaadó általi adatszolgáltatásra a munkavállaló órabérére vonatkozóan a Franciaországban való kiküldetés idejére (a bruttó havi javadalmazás helyett), a megbízó adataira vonatkozóan (így a megbízó adószámára vonatkozóan is) valamint arra is, hogy rendet tegyenek a munkaadó képviselőhöz való hozzáférésével kapcsolatban a szolgáltatás Franciaországban való nyújtásának ideje alatt, akkor is, amikor a vezető (munkaadó), vagy valamelyik kiküldetésben lévő munkavállaló jelenléte során a szolgáltatás nyújtása közben.

A dokumentumok azonnali bemutatásának megkövetelése az ellenőrző szervek számára

A munka törvénykönyvének azon elvárása, hogy a dokumentumok a munkavégzés helyén legyenek tárolva, vagy bármely más helyen a munkaadó képviselőjénél, és hogy azok azonnal hozzáférhetővé legyenek téve az ellenőrző szervek számára bármely felhívásra, megváltozott. Bevezetésre került egy kivétel az azonnali hozzáférhetővé tétel alól, azaz lehetőséget vezettek be a dokumentumok 15 napon belül való benyújtására, de csak a külföldi munkaadók egy csoportja számára (rövid távú szolgáltatásnyújtás, amelyekre külön előírások vonatkoznak - könnyítések pl. sportolók számára).

Ez a francia jog összetett és több szálon futó reformjának kiválasztott részeinek egyszerűsített formában való bemutatása.

Amennyiben még nem tett lépéseket a jogszabályi megfelelésre, keressen minket árajánlatért a +36307586776-os telefonszámon, vagy az info@tachocenter.hu, e-mail címen!

Forrás: Trans.info