en-A kabotázs szabályai!

10/04/2018

A mai cikkemben a kabotázs fuvarozás, szabályait és feltételeit fogjuk boncolgatni.

Nézzük meg mi is a kabotázs fogalma:

"Az úgynevezett kabotázsra, azaz egy tagállamon belül egy másik tagállamban honos fuvarozó által végzett szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az 1993. október 25-i 3118/93/EGK tanácsi rendelet rögzítette. Gyakorlatilag másik tagállamban honos fuvarozók szolgáltatásáról van szó, akik egy nemzetközi út során a fogadó államban tartózkodván ahelyett, hogy üresen térnének haza, a határ elérése előtt fuvarozást végeznek az adott államban. A rendelet lehetővé tette, hogy a valamely tagállam által kibocsátott közösségi engedéllyel rendelkező vállalkozások más tagállamokon belül közúti árufuvarozási szolgáltatást nyújtsanak, azzal a feltétellel, hogy e szolgáltatás időszakos jellegű. Az 1072/2009/EK rendelet (8. cikk (2) bekezdés) elhagyta az általános kabotázs fogalmát, és bevezette az egymást követő kabotázsműveletek korlátozóbb formuláját (amely szerint legfeljebb három kabotázsműveletet lehet végrehajtani a fogadó országba irányuló nemzetközi fuvarozást követő hét napban). A kabotázsra vonatkozó rendelkezések 2010. május 14-étől voltak alkalmazandók."

Akkor boncolgassuk egy kicsit a szabályozást. A kabotázs műveleteket jelenleg EU tagország fuvarozója, EU bármely tagállamában, külön engedély nélkül végezheti. A szabályozás minden tagországban egységes.

Amennyiben a fuvarozó abba a tagországba, ahol a kabotázs műveletet végezni fogja, rakománnyal érkezik, amit ott fog lerakni, akkor 7 naptári napon belül, 3 kabotázs műveletet végezhet. Ezek után az adott tagországot el kell hagynia.

De amennyiben a fuvarozó, abba a tagországba, amelyben a kabotázs műveletet végezni fogja, üresen érkezik, akkor 7 nap alatt csak 1 kabotázs műveletet végezhet, melyet a felvételtől számított 3 napon belül be is kell fejeznie. Tehát a rakományt le is kell raknia. Ezt követően az adott tagország területét el kell hagynia.

Kabotázs-tevékenység esetén az árufuvarozónak kell gondoskodnia arról, hogy a fuvarozás ideje alatt magánál tartsa az igazolásokat a határokat átlépő fuvarozásról és minden egyes elvégzett kabotázs-tevékenységről. Az igazolásoknak minden művelet kapcsán a következő adatokat kell tartalmaznia, s nincs szükség további dokumentumokra az előírásoknak való megfelelés bizonyításához:

• a feladó neve, címe és aláírása;

• a fuvarozó neve, címe és aláírása;

• a címzett neve és címe, valamint aláírása és a szállítás napja, amennyiben az áruk már megérkeztek;

• az áruk átvételének helye és dátuma, illetve a szállításra kijelölt hely;

• az áruk természetének és csomagolási módjának közismert megnevezése, illetve veszélyes áruk esetében az általánosan elismert megnevezés, továbbá a csomagok száma és különleges jelzéseik és számozásuk;

• az áruk bruttó tömege vagy más módon kifejezett mennyisége;

• a gépjármű és a pótkocsik rendszáma.

Ezek után felhívnám minden fuvarozó figyelmét, hogy van egy EU tagország, aki a fent közölteket elfogadta, de tett bele egy szigorítást is. Ezen tagország Németország. Annyiban szigorított, hogy amennyiben Németország területén, bármely fuvarozó cég kabotázs műveletet végez, akkor a CMR biztosítást ki kell egészíteni, németországi kabotázs biztosítással is, valamint ezen biztosítás igazolásának a járműben kell lennie, és felszólításra be kell tudni mutatni. Valamint kikötötték, hogy ezen biztosításnak minimum 600.000 EUR/káresemény fedezetűnek kell lennie.

Ezen kívül itt közölném, hogy a jelenleg is, az EU TRAN bizottsága által tárgyalt mobilitás csomag a kabotázs területén változásokat fog hozni, hiszen a tervezet szerint, amennyiben elfogadják, akkor az EU bármely tagországának fuvarozója, bármely EU tagállamban, 5 napon belül korlátlan számú kabotázs műveletet hajthat majd végre.

Amennyiben kérdésetek van, keressetek bizalommal, elérhetőségeink bármelyikén!