en-Amit az UTC időről tudni érdemes!

31/07/2018

Mai cikkemben leírok mindent, amit az UTC időről érdemes és kell tudni!

Kezdjük akkor a száraz tényekkel, és a kapcsolódó jogszabályokkal:

Mi is az UTC idő:

  • Az egyezményes koordinált világidő vagy röviden koordinált világidő az a hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld többi időzónáját viszonyítjuk. Nagy pontosságú atomóra időből származik, amely a nemzetközi atomidő alapján jár. Az UTC a greenwichi középidőt váltotta 1961-ben, de máig mindkét jelölést használják, noha a két fogalom nem azonos.
  • Az UTC jelenti a rendszeridő kiszámításának kiindulási pontját. A rendszeridő úgy számítható ki az UTC-ből, hogy a rendszer UTC-től mért eltolódását hozzá adjuk az UTC időhöz. Az eltolódás azt határozza meg, hogy a rendszer hány órával és hány perccel található az UTC keletre, vagy nyugatra. A kezdő Délkörtől nyugatra lévő helyek negatív, a keletre lévő helyek pozitív eltolódással jelentkeznek. Ez az eltolódás kerül alkalmazásra az UTC időre a rendszeridő kiszámításakor. A rendszeridő a pontos idő rendszerváltozóban jelenik meg.

Jogszabályi háttér:

2135/98/EK rendelet alapján:

Időmérés

Az időmérési funkció folyamatos mérést biztosít, és digitálisan mutatja az UTC dátumot és időt. A dátum megjelöléséhez az UTC dátumot és időt kell alkalmazni a menetíró készülék minden részében (feljegyzés, nyomtatás, adatcsere, kijelzés stb.)

A helyi idő megjelenítése érdekében lehetővé kell tenni a kijelzett időeltolódás megváltoztatását félórás lépésekben. Az időbeli eltérés naponta, típus-jóváhagyási körülmények között nem haladhatja meg a ± 2 másodpercet. Az időmérés legalább 1 másodperc pontosságú.

Az időmérést nem befolyásolhatja egy 12 hónapnál rövidebb külső áramkimaradás típus-jóváhagyási körülmények között.

Elemezzük ki a fenti száraz törvényi szöveget:

A legelső, ami fontos a sofőrnek, hogy nincs dolga az UTC idővel. Ahhoz neki nem kell alkalmazkodnia. Az UTC időre csak az egységes adatrögzítés miatt van szükség. A sofőrnek mindig a jármű regisztrációs országának helyi ideje szerint kell a munkáját végezni, teljesen mindegy, hogy hány időzónát is érint, munkája során.

Az UTC időt a sofőr csak korrigálni tudja, hetente 1 perccel. Azt állítani, mint a helyi időt nem tudja. Ha a helyi idő és az UTC idő között a kötelező eltérésen kívül olyan mértékű eltérés van, amit már korrekcióval nem tud orvosolni, akkor azt szervizben kell és tudják is állítani.

Sokaknak az az álláspontja, hogy az UTC idő és a helyi idő eltérése miatt nem lehet munkahetet kezdeni hétfő 1 vagy 2 óra előtt (nyári vagy téli időszámítástól függően), mivel az UTC idő még nem váltott éjfél utánra, és így a vezetési ideje még az előző héthez fog számolódni, és így esély van arra, hogy túllépi a heti vagy két heti vezetési időt.

A rögzítés valóban még az előző héthez történik, de a sofőr nem az UTC hanem a jármű honossága szerinti helyi idő szerint végzi a munkáját.

Ezen kívül tudni kell, hogy a kiértékelő programok a legtöbb esetben helyi idő szerint végzik a kiértékelést. Ezen kívül az ellenőrök oktatásán is közlik, hogy ha a kiértékelést mégis UTC időben végzik, nem kell meglepődni, ha a heti vezetési idő 58, vagy a két heti vezetési idő 94 óra. Ilyenkor az ellenőrnek kötelezően vizsgálni kell, hogy ezen túllépések az UTC és a helyi idő közötti eltérésből adódik, vagy ténylegesen szabályszegés történt. Ha megállapítja, hogy az eltérésből adódik a szabályszegés jelzése, akkor azt figyelmen kívül kell hagynia, mivel a sofőr szabályosan végezte a munkáját. Bírságot nem szabhat ki.

A fentiek okán a sofőr, ha szükséges nyugodtan kezdheti a munkáját hétfőn 0 órakor, nem követ el szabályszegést.