en-Az osztrák minimálbér ellenőrzés, jelentős bírsággal járt! TAPASZTALATOK!

18/11/2019

Megérkezett vállalkozásunkhoz, ahogy az MKFE-hez is az első, lezárt osztrák LSD-BG (minimálbér-előírások) jogszabály megsértése miatt foganatosított bírsághatározatok, mely nem partnereinknél született. Mi csak a fellebbezések kapcsán kerültünk képbe.

A vizsgált ügyben az osztrák hatóság megállapította a vállalkozás felelősségét, ugyanis a kollektív szerződés szerinti bért a fuvarozó nem fizette meg. A kiszabott bírság 1.000 EUR összegű volt, ezen felül igazolhat módon kérték a fennmaradó bér gépjárművezetőnek való megfizetését. A bírsághatározat kézbesítését az eljáró osztrák hatóság a pénzügyminisztérium bevonásával tette meg.

Az osztrák árufuvarozói kollektív szerződés táblázat formájában rögzíti a minimális óra-/heti-/havibért. 

Az osztrák árufuvarozói kollektív szerződés XIII. cikke viszont azt is előírja, hogy az alkalmazásban álló, árufuvarozással foglalkozó gépjárművezetők július 1-jétől üdülési támogatásra (Urlaubszuschuss), december 1-jétől karácsonyi jutalomra (Weihnachtsremuneration) jogosultak. Ez azt jelenti, hogy a kollektív szerződésben szereplő táblázat órabérein felül további juttatásokat kell kötelezően fizetni a gépjárművezetőknek, mivel kiküldött munkavállalóként dolgoznak Ausztriában.

Minden kiküldetésben lévő gépjárművezető jogosult ezekre a külön juttatásokra. A juttatások mértéke nem egységes, gépjárművezetőként eltérő, mert függ a kollektív szerződés szerinti havibértől. Kiküldött

gépjárművezetőknél a juttatás kifizetésének nem egy összegben (az esedékesség időpontjában), hanem arányosítva kell megtörténnie. A külön juttatások ledolgozott munkaórára vetített arányosítását az alábbi képletek segítségével lehet megtenni, amelyet minden hónapban meg kell fizetni az adott gépjárművezetőnek!

2019-ben az üdülési támogatás kiszámítása (árufuvarozóknál):

(4,33 ∗ kollektív szerződés szerinti heti bér ∗ 1,25)/52 ∗ 40= EUR/munkaóra

2019-ben a karácsonyi juttatás kiszámítása (árufuvarozóknál):

(4,33 ∗ kollektív szerződés szerinti heti bér ∗ 1,25)/52 ∗ 40= EUR/munkaóra

A kollektív szerződésnek való megfelelés érdekében a fentiekben kiszámított mindkét órabért hozzá kell adni a ZKO3-T bejelentőn megadott órabérhez!

Például: ha a gépjárművezető 2 éve dolgozik az adott vállalkozásnál, és nyerges járműszerelvényt vezet, akkor a kollektív szerződés szerinti táblázat 4. pont a) alpontja szerinti adatok kerülnek a ZKO3-T nyomtatványra.

a) Nem több mint 5 éves alkalmazás esetén:

Ebben az esetben az üdülési támogatás és karácsonyi juttatás az előző képletek alapján a következőképp alakul:

Üdülési támogatás =

(4,33 ∗ 376,80 ∗ 1,25)/52 ∗ 40= 0,98 EUR/munkaóra

Karácsonyi juttatás =

(4,33 ∗ 376,80 ∗ 1,25)/52 ∗ 40= 0,98 EUR/munkaóra

A példában említett gépjárművezetőt megillető órabér az ausztriai munkavégzésére 11,38 EUR/óra, amely a normál órabér (9,42 €/óra), üdülési támogatás (0,98 €/óra) és karácsonyi juttatás (0,98 €/óra) összeadásából számítható.

Az LSD-BG jogszabály szerint a minimálbér-szabályok megsértése esetén a közigazgatási bírság összege első

alkalommal 1.000 - 10.000 euró, ismétlődő esetekben 2.000 - 20.000 euró között változhat.

Amennyiben hatóságálló bérszámfejtést szeretne, akkor keressen minket bizalommal, mivel partnereink ellenőrzése során a hatóságok nem találtak hibát, és nem szabtak ki bírságot. A fenti eset, mely feldolgozásra került, nem partnerünknél történt, és a fellebbezésben kért segítséget. Elérhetőségeink: +36307586776, info@tachocenter.hu.

Forrás: MKFE