en-Egy "jó oktató" miatt, hogyan kapj 400.000 Ft bírságot!

19/04/2018

Mai cikkemben a közelmúltban történt két telefonbeszélgetés eseményeit dolgozom fel. Sajnos egyik esetben sem tudott a Tacho Center a sofőrök segítségére lenni, mivel a vétett hiba nem volt orvosolható, és a bírság enyhíthető. Csak a részletfizetési kérelem elkészítésében tudtunk közreműködni!

Kb. 2 hete történt, pár nap eltéréssel mikor két sofőr megkeresett, hogy ellenőrizte őket az NKH, más-más megyében. Ezen ellenőrzés során mind a ketten analóg tachográfos (korongos) szerelvényt vezettek.

Mind a ketten átadták az aznapra és 28 napra visszamenőleg a korongjaikat. Ezek után mind a két intézkedés helyszínén, az ellenőrök a sofőröktől kérték a heti pihenőidejüket igazoló, kézi feljegyzéssel ellátott korongokat is. Egyik sofőr sem tudott ilyet átadni, és értetlenkedtek, hogy számukra a cégük AETR oktatójuk azt mondta, hogy ilyen nem kell, megszűnt, és visszamenőleg csak a 28 munkával töltött napjaikon keletkezett korongokat kell már csak bemutatni.

"Értetlenkedésük" ellenére az ellenőrök eljárást indítottak mind a két esetben. Ezek után kerestek meg minket, mivel a cégvezetők és a cégek AETR tanácsadója is kategórikusan kijelentette, hogy ők nem hibáztak, és nekik van igazuk.

Sajnos nagyon rövid időn belül, (1 hét) meg is érkezett az I. fokú határozat melyben mind a két sofőrt 400.000 Ft közigazgatási bírsággal sújtotta az NKH.

Mi ezen végzéseket megtekintettük, hibát azokban nem találtunk, és a bírság megállapításunk szerint jogos volt. Ezt mi írásban közöltük is a sofőrökkel. Mint később kiderült, mind a két cégnek egy és ugyan az a cég az AETR tanácsadója.

Meg is tudjuk indokolni mért volt szabályos és jogosan kiszabott a bírság. A 165/2014/EU rendelet 34. cikk (3) bekezdés a) pontja:

"Ha a jármű elhagyásának következtében a járművezető nem tudja használni a járműbe szerelt menetíró készüléket, az (5) bekezdés b) pontjának ii., iii. és iv. alpontjában említett időszakokat be kell jegyezni:

a)

amennyiben a járművet analóg menetíró készülékkel látták el: az adatrögzítő lapra kézzel, automata feljegyzéssel vagy egyéb módon, olvashatóan, az adatrögzítő lap beszennyezése nélkül."

Ezen rendelet 34. cikk (5) bekezdés b) pontja pedig azt taglalja, hogy pihenő időt a korong pihenő rovatában kell jegyezni.

Ennek következtében egyértelműen kiderül, hogy a pihenőidő minden időszakát, minden napját kézi feljegyzéssel kell rögzíteni. Heti pihenőidő esetében vagy több nap igazolása esetében, minden napra külön koronggal kell a járművezetőnek rendelkeznie, melyen a pihenő idejét jelzi.

De most nézzük meg a 165/2014/EU rendelet 36. cikk (1) és (3) bekezdése:

"(1) Ha a járművezető analóg menetíró készülékkel felszerelt járművet vezet, a felhatalmazott ellenőrző tisztviselő kérésére be kell tudnia mutatni a következőket:

i.

az adott napon és az azt megelőző 28 napon a járművezető által használt adatrögzítő lapok;

ii.

járművezetői kártya, ha van ilyen a birtokában; és

iii.

bármely kézi feljegyzés és kinyomtatott lap, amelyet az adott napon és az azt megelőző 28 napon készített az e rendeletben és az 561/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően.

(3) A felhatalmazott ellenőrző tisztviselő az adatrögzítő lapok, illetve a menetíró készülék vagy a járművezetői kártya által rögzített, kijelzett vagy kinyomtatott adatok, illetve, ha ezen adatok nem állnak rendelkezésre, bármely más olyan dokumentum elemzésével ellenőrizheti az 561/2006/EK rendeletnek való megfelelést, amely bizonyos rendelkezések - például e rendelet 29. cikke (2) bekezdésének és 37. cikke (2) bekezdésének - be nem tartását bizonyítja."

Ebből világosan kiderül, hogy nem az aznapi és visszamenőleg a 28 munkával töltött napot kell igazolni, hanem az aznap és visszamenőleg 28 naptári napot, amibe bele tartoznak a heti pihenőidővel töltött idők is, és azokat is igazolni kell.

A jogszabály nem változott!!! Ilyen változás nincs, amit a kedves "kollégám" állít!

Sajnos az ő nagyon ügyes oktatásának köszönhetően most két sofőr kénytelen, összesen 800.000 Ft közigazgatási bírságot kifizetni.

Nem tudom, hogy egymás között, hogy fogják intézni, de kérek minden cégvezetőt, hogy ha oktatást szeretne a sofőrjeinek tartani, először a cégről tájékozódjon és kérjen referenciákat, és érdeklődje meg, hogy az oktatásra vállal e anyagi garanciát, mint, ahogy ezt a Tacho Center teszi.