en-Napidíj részeként is elszámolható már az osztrák minimálbér

29/12/2017

Osztrák napidíj beszámításának szabályai, a Szociálisügyek Minisztériumának válasza alapján:

A költségtérítések, mint pl. élelmezési/napi díj, melyeket a kiküldetés során keletkezett kiadásokra fizet a munkaadó, alapvetően nem számíthatók hozzá a fizetéshez. Itt nincs szó, a kiküldött külföldi munkavállalók hátrányos megkülönböztetéséről, az osztrák dolgozókkal szemben, mert az osztrák kollektív szerződésekben is szerepelnek olyan költségtérítések, melyeket az osztrák munkaadó a fizetésen felül ad a dolgozóknak.

A külföldi jogszabályok szerint a kiküldöttnek járó és kifizetett költségtérítések (élelmezési/napi díj) részleges beszámítása akkor fogadható el, ha ez az összeg a 26,40 eurót meghaladja. ( a sofőr napi kiadásainak egy része beszámítható, amennyiben a magyar előírások szerint élelmezésre/napidíjra 26,40 eruónál több adható)

A továbbiakban abból indulunk ki, hogy az élelmezésre kifizetett összeg egy napra ill. 24 órára szól. A 24 órán felüli időre az Ausztriában ledolgozott és kifizetendő munkaórák után a teljes bér 1/12 része számítható hozzá a kifizetéshez. Ha Ausztriában ½ óra a kifizetendő munkaidő, akkor a fél óra feletti résznek az 1/12-ed fele, vagyis 1/24-ed rész számolható fel.Legfeljebb 12, Ausztriában teljesített és kifizetett munkaóra után az egy napra (24 órára) eső élelmezési költségek ezen a módon "fel lettek használva".Amennyiben a külföldi jogszabály szerint egy újabb 24 órás időszakra újabb élelmezési díj adható, akkor az előbbiek szerint kell annak a beszámítását is elvégezni.

Forrás:

  • Fuvarlevél
  • Mautner Márk attasé