A külföldre irányuló iskolai autóbuszos kirándulásokkal kapcsolatos tudnivalók

2018.02.08

A 2017. január 20-i veronai buszbalesetet követően az EMMI bejelentette, hogy szigorítani kívánja a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások szabályait. A jogszabály előkészítéséhez az MKFE felajánlotta támogatását a jogalkotóknak. A több alkalommal megtartott egyeztetések, és az írásban megküldött szakmai javaslataink ellenére a 2018. január 1-től hatályos 27/2017. (X.18.) EMMI rendelet mégis több, az MKFE álláspontjától eltérő - sokszor nehezen értelmezhető - szabályt vezetett be. Az MKFE további egyeztetéseket tart szükségesnek, és indokoltnak tartja a rendelet egy éven belüli felülvizsgálatát is.

Az EMMI rendeletet a veronai tragédiát követő társadalmi egyeztetésre érkezett válaszok alapján kezdte kidolgozni a jogalkotói oldal. Az MKFE Személyszállítási Tanácsa 2017 februárjában Autóbuszos szakmai napot szervezett, amelynek célja a körvonalazódó szabályok vizsgálata, szakmai javaslatok összeállítása volt. Ezt követően Erdei Péter - az Egyesület akkori megbízott főtitkára - személyesen egyeztetett a kérdésről Palkovics László oktatásért felelős államtitkárral. Az államtitkár ígéretet tett arra, hogy az érdekvédelmi és más szervezetek bevonásával folytatódik a rendelet előkészítése, így júniusban Pencz Zoltán személyszállítási társelnök és Molnár Zoltán a személyszállítási tanács titkára vett részt újabb megbeszélésen, ahol az MKFE vállalta egy szakmai javaslatcsomag összeállítását. A Személyszállítási Tanács ajánlásait az MKFE írásban átadta az EMMI-nek, azonban a javaslatokat nem vették figyelembe az új jogszabály megalkotásánál.

Az MKFE - a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló EMMI rendelet szövegét megismerve -, többször felhívta a jogalkotók figyelmét a szabályokkal kapcsolatos aggályaira, különös tekintettel az autóbuszok megengedett maximális életkorára vonatkozóan. A Személyszállítási Tanács 2017 novemberében újabb Autóbuszos szakmai napot hívott össze a jogszabály részleteinek megvitatására. A rendezvényen a meghívás ellenére az EMMI képviselői nem vettek részt, a megfogalmazott kérdésekre, javaslatokra a minisztériumtól írásban érkeztek válaszok, amelyeket az alábbiakban olvashatnak.

MKFE: Milyen határidővel teljesíthető a 27/2017.(X.18.) EMMI rendelet 2.§-nak 3. bekezdése, mely szerint a vállalkozásnak igazolnia kell, hogy az autóbuszvezető nem szenved alvási apnoé betegségben?

EMMI: Az említett igazolást bármely szakorvos kiadhatja, azonban a gyakorlatban ez az egészségi alkalmassági vizsgálatokat végző szakorvos. Jellemzően tehát a háziorvos, vagy a foglalkozás egészségügyi szakorvos, aki alvási apnoé gyanúja esetén a vizsgált személyt további szakorvosi vizsgálatokra utalhatja.

MKFE: Az autóbuszok maximális életkorára vonatkozó szabály bevezetésére az MKFE 1 év türelmi időt kért, azzal a megkötéssel, hogy a 13 évnél idősebb autóbuszok 3 hónapnál nem régebbi műszaki érvényességi vizsgával végezhessék a rendelet hatálya alá eső szolgáltatást.

EMMI: A minisztérium szerint volt türelmi idő, véleményük szerint ennek tekinthető a kihirdetés és a hatályba lépés közötti időszak.
(A rendeletet a Magyar Közlöny 169., 2017. október 18-i számában jelent meg.)

MKFE: A rendelet szigorú előírásai jelentős költséget jelentenek azon személyszállítási vállalkozóknak, akik autóbuszai nem rendelkeznek az előírt feltételekkel. (digitális tachográf, Tempo 100 engedély)

EMMI: A kialakított jogszabály célja az volt, hogy a közlekedésbiztonsági előírások szigorításán át, a gyermekek, tanulók balesetmentes külföldi utaztatását biztosítsák. A rendelet megalkotásában több szervezet is részt vett, amelyek az autóbuszok maximális életkorára a 13 évet határozták meg.

MKFE: Hogyan vonható felelősségre a személyszállítási vállalkozó, ha az előírást nem tartja be, miközben ilyen feladatot teljesít?

EMMI: Az intézményvezető felelősségi körébe tartozik az, hogy mely fuvarozó céggel köt szerződést a határon túli csoportos autóbuszos utaztatás lebonyolításához. Ha az előírást figyelmen kívül hagyja, úgy a fenntartó által az intézmény vezetője vonható felelősségre, nem az adott vállalkozás.

Az MKFE korábban 15 kérdést fogalmazott meg a rendelettel kapcsolatban - elsősorban a rendelet hatályával, betarthatóságával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban - amelyeket Gyakran Ismételt Kérdésekként összesítve alább olvashat.

Forrás: MKFE