A vezetési- és pihenőidő-szabályok augusztusban életbe lépő változásai

2020.07.30

A vezetési- és pihenőidő-szabályok augusztusban életbe lépő változásai

- az egybefüggő, napi, heti, kétheti vezetési időre és a pihenőidők időtartamára, valamint a kötelező szünetekre és a pihenőidő-csökkentésekkompenzálására vonatkozó alapelő­ írások NEM változna

- egyelőre marad a 28 napi tachográfadat-bemutatási kötelezettség (2024. december 31-től 56 napra változik)

- egyértelmű kabintilalom: a rendszeres heti pihenőidők és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott , 45 óránál hosszabb heti pihenőidők NEM tarthatók a járműben (hanem megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező szálláshelyen a munkáltató költségére)

- a gépkocsivezetö 4 hetenkénti" hazatérése":

 • a vállalkozásnak úgy kell megszerveznie a gépkocsivezető munkáját, hogy a hazatérés lehetősége legalább 4 hetenként biztosítsa a számára
 • "hazetérhet" székhelye szerinti tagállamban található azon működési központjába, amely a járművezető szokásos állomáshelye vagy a járművezetőtartózkodási helyére
 • annak érdekében történik, hogy legalább egy rendszeres heti pihenőidőt vagy egy 45 óránál hosszabb, a csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott heti pihenőidőt tart hasson
 • a vállalkozásnak dokumentálnia kell, hogy miként tesz eleget ennek a kötelezettségnek, és a dokumentációt a telephelyén kell őriznie azért, hogy kérésre be tudja azt mutatni az ellenőrzó hatoságoknak

- heti pihenőidők szervezése: 4 hetes referenciaidőszak a nemzetközi árufuvarozásban (csak ott!)

 • bármely 4 egymást követő héten tartott 4 heti pihenöidő közül kell lennie legalább 2 rendszeres (45 órás) pihenőnek, vagyis lehetséges két csökkentett pihenőt kivenni egymás után,

feltéve, hogy az alábbiak mindegyike teljesül:

 • a két egymás utáni csökkentett pihenőt a székhely szerinti tagállamon kívül veszik ki
 • az azokat követő rendszeres heti pihenőt megelőző (!) teljes kompenzáció mellet

- a gépkocsivezető számára ekkor a hazatérés - 4 helyett - 3 hetenként biztosítot

- a többfős személyzet tagjaként dolgozó járművezető megtarthatja a 45 perces szünetét egy másik járművezető által vezetett járműben is, feltéve, hogy a szünetet tartó járművezeőt nem segédkezik a jármű vezetésben

- a napi pihenőidő komp/vonat miatti·megszakítási lehetősége (2x, max. 1 óra) kiterjesztve heti pihenőidőkre is, azzal, hogy rendszeres heti pihenőidőt így tölteni csak min. 8 órás menetrend szerinti utazási időtartartam és hálókabin esetén lehet (egyébként elég a háló­ vagy fekvőhely megléte)

- a vezetési idő megengedett túllépése.

- a közlekedésboztonságot nem veszélyeztető (megfelelő megállóhely elérésére szolgáló) eltérési lehetőség kiegészül:

 • a napi és heti vezetési idő (és a napi pihenóidő megkezdése) legfeljebb 1 órával túlléphető annak érdekében, hogy a heti pihenőidő megkezdése céljából elérje a munkáltató működési központját vagy saját tartózkodási helyét,
 • sőt ez az eltérés akár 2 óra is lehet, HA közvetlenül az időtúllépést megelőzően tart egy megszakítás nélküli 30 perces szünetet
 • a hosszabbítást 3 héten belül (a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt) kompenzálni kell egy másik pihenőhöz kapcsoltan
 • a járművezetőnek a menetíró készülék adat rögzítő lapján, a menetíró készülékből kinyomtatott lapon vagy a munkalapon legkésőbbaz úti cél elérésekor vagy egy megfelelő megállóhelyre történő megérkezéskor kézzel fel kell tüntetnie az ilyen jellegű eltérések okát

- a gépkocsivezetőnek rögzítenie kell az országkódot a határátlépést követően, a határhoz lehető legközelebbi megállásakor.

Valamint közölnénk, hogy ezen rendelkezések az utolsó elfogadott állapotú javaslatcsomag. A végleges jogi szövegezés még nem ismert, azt az illetékesek 2020.08. hónap elejére ígérték.