Autóbusszal díj ellenében végzett, nemzetközi személyszállítás különös feltételei!!!

2018.01.13

Felhívjuk autóbuszos személyszállítási vállalkozó tagjaink figyelmét, hogy 2018. január 1-jén hatályba lépett a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 27.§-nak 7. bekezdéssel kiegészített módosítása, mely szerint az autóbusszal díj ellenében végzett nemzetközi személyszállítást végző vállalkozásoknak Üzletszabályzatot kell készíteniük, azt a hatósággal jóvá kell hagyatniuk és hivatalos honlapjukon közzé kell tenniük.

Ahogy arról 2017 szeptemberében hírt adtunk, múlt év augusztus 26-án hatályba lépett az a rendelet, amely bevezeti az autóbuszos hatóság fogalmát, rendelkezik a panaszkezelés és üzletszabályzat-készítés szabályairól, valamint az ellenőrök hatásköréről. A 226/2017. (VIII. 11.) rendelet a 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletet módosítja, melyről itt olvashatnak bővebben.

A 2017. december 7-én kihirdetett 261/2011. (XII. 7.) Korm. rend. a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról rendelkezik.

Ennek V. fejezet (Az autóbusszal díj ellenében végzett nemzetközi személyszállítás külön feltételei) 27.§-ába került be a következő: az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott engedéllyel a közlekedési hatóság által engedélyezett tevékenység csak abban az esetben végezhető, ha az engedély jogosultja rendelkezik a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság által jóváhagyott üzletszabályzattal és a jóváhagyott üzletszabályzatot hivatalos honlapján közzétette. Tehát 2018. január 1-jétől a nemzetközi különjáratot végző vállalkozásoknak is rendelkezniük kell üzletszabályzattal.

Forrás: MKFE