DRASZTIKUS VÁLTOZÁSOK JÖHETNEK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN 2019-BEN!

2018.12.07

Új módosító javaslat érkezett a Munka törvénykönyvéhez, amely komoly változtatásokat eszközölne a munkaerő kölcsönzés díjában és a munkaidőkeretes szabályokban. A javaslat nagy visszhangot keltett, hangsúlyozzuk -még csak javaslat. Munkaügyesként azonban érdemes a lehetséges változtatásokat figyelemmel kísérni hiszen akár 2019 januártól érvénybe léphet több eleme. Ebben a bejegyzésben összeszedtük és értelmezzük a legfontosabb változásokat.

2018. november 20-án került benyújtásra az a Munka törvénykönyvét módosító javaslat, amely célja, hogy rugalmasabbá tegyék a munkaerő kölcsönzést.

Ezeket a témaköröket érinti a módosító javaslat:

• munkaidő beosztás

• egyenlőtlen munkaidő-beosztást

• kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díj

• rendkívüli munkaidő

Az törvényjavaslat és indoklás eredeti szövegét itt tudod elolvasni. Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül akkor 2019. január 01-én lép hatályba amire munkaügyesként, cégvezetőként mindenképpen figyelemmel kell lenned. Fontos kiemelni, hogy a javaslat elemeit még tárgyalják és több módosítás is érkezhet hozzá. Itt a Munkaügyi Fórumon mindig tájékoztatunk az aktuális fejleményekről és az esetleges hatályba lépéskor is értesítünk a tennivalókról. De mos lássuk milyen fontosabb módosításokat eszközölének a Munka törvénykönyvében.

-A jól megszokott információ változni fog 2019-től, hogy:

A munkaidő beosztást egy héttel korábban egy hétre előre kell közzétenni és négy nappal korábban lehet módosítani.

-2019-től a munkaidő beosztást

168 órával korábban írásban kell közölni.

96 órával a munka kezdetét megelőzően lehet módosítani, ha a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel

A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló kérésére vagy hozzájárulásával is módosíthatja.

-Ez annyit jelent, hogy a dolgozók írásos kérése alapján lehet módosítani a munkaidő beosztást 96 órán belül is.. pl: a dolgozók kérnek műszakcserét az utolsó pillanatban.

-2019 január 1-től tervezet

Az Mt. 97. § (4) - (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4) A munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

(5) A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló kérésére vagy hozzájárulásával is módosíthatja.

-2018 törvény

97. § (4) A munkaidő-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

(5) A munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, legalább négy nappal korábban módosíthatja.

A kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díj 2019-től

Külön kormányrendeletben lehetnek meghatározva a minimális kölcsönzési vállalkozási díjak.

Hasonlóképpen mint a személy és vagyonvédelmi cégek esetében.

Az Mt. 298. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a munkaerő-kölcsönzésért a kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat, a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzőkkel szemben támasztott feltételekre, a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő."

-Mt. 2018-as rendelkezése:

298. §

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzőkkel szemben támasztott feltételekre, a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő.

Munkaidő beosztás közzététele és módosítása 2019-től

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén 6 egybefüggő munkanapot követően legalább 1 heti pihenőnapot be kell osztani.

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a megszakítás nélküli, a több műszakos, az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani aminek vasárnapra kell esni.

2019 január 1-től tervezet

Az Mt. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"

105. §

(1) Hetenként két pihenőnapot (heti pihenőnap) kell beosztani. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is

beoszthatók.

(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően legalább egy heti

pihenőnapot be kell osztani.

(3) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

a) a megszakítás nélküli,

b) a több műszakos,

c) az idényjellegű tevékenység

keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell

osztani.

(4) Havonta legalább egy heti pihenőnapot - a 101. § (1) bekezdés f) pont kivételével - vasárnapra

kell beosztani."

-2018 törvény

105. § (1) A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg (heti pihenőnap).

(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor - a megszakítás nélküli, a több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalót kivéve - a munkavállaló számára hat munkanapot követően egy heti pihenőnapot be kell osztani.

(4) A munkavállaló számára - a 101. § (1) bekezdés f) pont kivételével - havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani.

Rendkívüli munkaidő emelése:

Az Mt. 109. § (1) bekezdésében a "kétszázötven óra" szövegrész helyébe a "négyszáz óra" szöveg lép.

Ez azt jelenti, hogy az elrendelhető rendkívüli munkavégzés ideje évi 250 óráról, évi 400 órára rendelhető el. Azaz több a közismert nevén beiktatható túlóra.

Munkaidőkeretes foglalkoztatás időtartama

A törvény alapján megkötésre kerülő kollektív szerződésekkel azt az időszakot lehet kibővíteni, melyen belül a munkáltató a munkaidőt beoszthatja: a módosított jogszabály hároméves időszakra teszi lehetővé a felhasznált és fel nem használt munkaórák beosztására vonatkozó, hosszabb munkaidőkeret kialakítását.

-Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 12 hónapról három évre nőhetne a munkaidőkeretes foglalkoztatás szerződése.

-Az itt felsorolt változások csak javaslatok, azaz még nem léptek érvénybe és még nem váltak hivatalossá. Ezt kérlek vedd figyelembe. A további fejleményekről tájékoztatunk.

Amennyiben szeretné bérszámfejtését, biztos kezekben tudni, tekintse meg tc PAYROLL és tc PAYMENT szolgáltatásainkat, és keressen minket, elérhetőségeinken!

Forrás: Munkaügyi Fórum