Megalkottuk az 561/2006/EK rendelet, módosító javaslatait!

2018.06.25

Ahogy ígértük megalkottuk az 561/2006/EK rendelethez kapcsolódó módosító indítványt a megküldött javaslatok alapján. Ezen javaslati elemek a legkönnyebben és a legkisebb jogi procedúrával megvalósítható javaslat csomag. Kérünk mindenkit, hogy ezen csomagot a lap alján található kapcsolati űrlap kitöltésével és elküldésével 2018.07.31-ig véleményezze. Addig mi folytatjuk az előkészítő eljárást. Amint a véleményezés befejeződik, akkor a még megküldött javaslatokat, ami nem elrugaszkodott, megpróbáljuk beépíteni a javaslat csomagba, és utána elkezdődhet a támogatói eljárás.  

2. cikk

A 2. cikk szövegezése helyett az alábbit javasoljuk:

(1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozik:

a) áruszállítás esetében, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival meghaladja a 3,5 tonnát, vagy

b) személyszállítás esetében, ha a személyszállítást végző jármű eredeti építése vagy állandó átalakítása folytán a járművezetővel együtt 9-nél több személy szállítására alkalmas és erre a célra szolgál.

c) Valamint a nemzetközi forgalomban közlekedő 2,8 és 3,5 t össztömeg közötti teherszállító jármű, és a sofőrrel együtt 9. személy szállítására alkalmas jármű vezetőjére, kivéve a taxiként üzemelő járművek vezetőire.

A javaslat oka:

A felgyorsult szállítási szektor területén a 3,5 t össztömeget el nem érő járművek, és a 9. személy szállítására alkalmas járművek vezetőinek a munkaideje, csak látszólag van rendezve, de a valóságban nem ritka az mikor a munkáltató úgy vállal el szállítási feladatokat, hogy a járművezetőnek 20-30 órát kell vezetnie. Valamint ebben a járműkategóriában, az EU területén nagy a balestek száma, főleg a fáradságból, úgynevezett elalvásos balesetek száma. Ezen járművezetők munkakörülményeinek javítása érdekében tartjuk fontosnak ezen módosítást.

4. cikk

A 4. cikk szövegezése egészüljön ki az alábbi alapfogalommal:

"megfelelő szociális helyiségekkel ellátott parkoló": ahol, rendelkezésre áll a járművezető részére, WC, zuhanyzó, étkezési lehetőség, és van lehetőség légkondicionált helyiség időleges igénybevételére, valamint a rakomány is biztonságban és a parkolásról utólag számlát tud bemutatni.

A javaslat oka:

Mivel az EU területén, nem megoldott ezen elvárás, hogy a járművezetők a rendszeres heti pihenőjüket, ha az a telephelytől távol kerül sor, nem tölthetik a járműben, mivel nincsen meg hozzá a megfelelő infrastruktúra (szálloda, őrzött, biztonságos parkoló), ameddig ezek ki nem épülnek, addig lehessen a járműben is eltölteni a heti rendszeres pihenőidőt, ha a fenti meghatározásnak a parkoló megfelel. De csak és kizárólag a fenti meghatározásnak maradéktalanul megfelelő parkolókban.

6. cikk

A 6. cikk szövegezése az alábbiakra módosuljon:

(1) A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 10 órát.

A napi vezetési időt azonban meg lehet hosszabbítani legfeljebb 12 órára, legfeljebb hetente két, alkalommal de csak akkor ha az azért történik, hogy a telephelyre a jármű vissza érkezzen, viszont ezen időszakokat kompenzálnia kell, melyet az igénybe vételt követő napi, vagy heti pihenőidőhöz kell kapcsolnia. A kompenzáció mértéke mindig annyi legyen, amennyivel az alap vezetési időt (10 óra) túllépte.

(2) A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, és nem vezethet a 2002/15/EK irányelvben meghatározott maximális heti munkaidő túllépéséhez.

(3) Az összeadódott összes vezetési idő bármely egymást követő két hét alatt nem lehet több 112 óránál.

(4) A napi és heti vezetési időknek tartalmazniuk kell az összes, a Közösség vagy egy harmadik ország területén töltött vezetési időt.

(5) A járművezetőnek egyéb munkaként kell bejegyeznie minden, a 4. cikk e) pontjában meghatározott módon töltött időt, valamint minden, az ezen rendelet hatálya alá nem tartozó kereskedelmi célú jármű vezetésével töltött időt, továbbá be kell jegyeznie minden, a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott készenléti időt az utolsó napi vagy heti pihenőideje óta. Ezt a bejegyzést kézzel kell megtenni az adatrögzítő lapon, a kinyomaton, vagy azt kézzel kell bevinni a menetíró készülékbe.

Javaslat oka:

A jelenlegi felgyorsult szállítási szektornak, hogy az esetleges munkaerőhiány miatti kiesés ne veszélyeztesse a gazdaságot, rugalmasabb rendszerre van szüksége, és hosszabb vezetési időkre. Ezen kívül a 2006-ban megalkotott rendelet óta a járművek jóval több biztonságot és kényelmi elemekkel vannak ellátva, így ezen hosszabbítás nem veszélyeztetné számottevően a közúti biztonságot. Ennek okán felemelhető a napi és a két heti vezetési idő maximuma is. Valamint meg kell adni minden járművezetőnek azt a lehetőséget, hogy több időt töltsön a családjával és ne távol tőlük, így érdemes az ő komfortosabb életvitelük miatt bevezetni a heti kétszeri 12 órás vezetési időt, de csak annak érdekében, hogy a telephelyre a jármű és a járművezető visszaérjen, és a járművezető onnan családjához tudjon utazni.

8. cikk

A 8. cikk szövegezése az alábbira módosuljon:

(1) A járművezetőnek napi és heti pihenőidőket kell tartania.

(2) Az előző napi pihenőidő vagy heti pihenőidő vége után minden 24 órás időszakon belül a járművezetőnek újabb napi pihenőidőt kell tartania.

Amennyiben a napi pihenőidő 24 órás időtartamra eső része legalább 9, de kevesebb, mint 11 óra, a kérdéses napi pihenőidőt csökkentett napi pihenőidőnek kell tekinteni.

(3) A napi pihenőidőt ki lehet terjeszteni rendszeres heti pihenőidővé vagy csökkentett heti pihenőidővé.

(4) A járművezetőnek naptári hetente, legfeljebb három csökkentett napi pihenőideje lehet.

(5) A (2) bekezdéstől eltérve, a napi vagy heti pihenőidő végétől számított 30 órán belül a több fős személyzet tagjaként működő járművezetőnek újabb, legalább 9 órás rendszeres napi pihenőidőt kell tartania.

(6) Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:

- két rendszeres heti pihenőidőt, vagy

- egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.

A heti pihenőidőnek az előző, heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie.

(6a) A (6) bekezdéstől eltérve az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 11 ) meghatározott nemzetközi alkalmi utasszállítással foglalkozó gépjárművezetők heti pihenőidejüket az azt megelőző rendes heti pihenőidőt követően legfeljebb 12 egymást követő 24 órás időszakkal elhalaszthatják, feltéve, hogy:

a) a szolgáltatás legalább 24 egymást követő órán keresztül olyan tagállamban vagy harmadik országban zajlik, amelyben ez a rendelet alkalmazandó, és amely nem a szolgáltatás kiindulópontja;

b) az eltérés kihasználását követően a gépjárművezető:

i. két rendes heti pihenőidőt; vagy

ii. egy rendes heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt tart. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, az eltérési időszak végét követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenőidővel;

c) 2014. január 1-jét követően a jármű fel van szerelve a 3821/85/EGK rendelet IB. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő menetíró készülékkel; és

d) 2014. január 1-jét követően, ha a vezetés a 22.00 és 6.00 óra közötti időszakban történik, a járműben végig több gépjárművezető tartózkodik, vagy a 7. cikkben említett vezetési időtartamot három órára csökkentik.

A Bizottságnak a közúti közlekedésbiztonság nagyon szigorú feltételek melletti fenntartásának biztosítása érdekében részletesen figyelemmel kell kísérnie ezen eltérés igénybevételét, különösen annak ellenőrzése révén, hogy az összesített vezetési idő az eltérés időszakában ne legyen túlzott mértékű. 2012. december 4-ig a Bizottság jelentést készít az eltérés közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos következményeiről, valamint szociális szempontjairól. Amennyiben helyénvalónak ítéli, a Bizottság e tekintetben módosításokat javasolhat e rendelethez.

(7) A csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőt egy másik, legalább 9 órás pihenőidőhöz kell kapcsolni.

(8) Ha a járművezető ezt választja, a napi pihenőidők és a csökkentett heti pihenőidők, melyekre a telephelytől távol kerül sor, a járműben is tarthatók, amennyiben az megfelelő háló- vagy fekvőhellyel rendelkezik minden járművezető számára, és a jármű álló helyzetben van. Ezen kívül amennyiben a sofőr olyan parkolóban tartózkodik, amely megfelelő szociális helyiségekkel van ellátva, akkor a heti rendszeres pihenőidőt is eltöltheti a járműben. Az ilyen parkolók használatával járó költségeket a munkaáltatónak kell viselnie.

(9) Az olyan heti pihenőidőt, mely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkettőhöz nem.

(10) Ezen kívül a munkaadónak kell arról gondoskodnia, hogy a járművezető minden 3. hét végére a telephelyre visszaérkezzen, lakhelyén tölthessen el 1 hét pihenőidőt, amennyiben a járművezető telephelyre történő vissza jutása, számára plusz költséget jelentene, azt a munkáltatónak kell viselnie.

A javaslat oka:

A csökkentett napi pihenőidők felhasználási időszakának, az egyszerűbb nyilvántartás, és gazdálkodás az oka. A több fős személyzet tagjainál azért kell a 9 órás napi pihenőidőt, rendszeres napi pihenőidővé nyilvánítani, hogy a komp kedvezmény igénybevételekor nekik se kelljen a 30 órás ciklusban 11 órás pihenőidőt tartani. ezek mind egyszerűsítik a szabályozást és gyorsabbá teszik a szállításokat. A (10) bekezdés bevezetését azért tartjuk indokoltnak, hogy legyen egy maximum amit a járművezető a családjától távol kell töltenie, így többet nem lehetséges az, hogy egyes járművezetők 4-5-6-7-8 hetek vagy ennél többet töltenek távol családjuktól, így családi életük, és egészségük is gyorsan romlásnak indul.

10. cikk

A 10. cikk szövegezése az alábbira módosuljon:

(1) A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott járművezetők számára a megtett úthosszhoz és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó fizetést - jutalom vagy bérpótlék formájában sem - , ha az a kifizetés veszélyezteti a közlekedés biztonságát és/vagy ezen rendelet megsértésére ösztönöz.

(2) A szállítási vállalkozás az (1) bekezdésben említett járművezetők munkáját úgy köteles szervezni, hogy a járművezetők meg tudjanak felelni a 3821/85/EGK rendeletnek és ezen rendelet II. fejezetének. A szállítási vállalkozásnak megfelelő utasításokat kell adnia a járművezetők számára és rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie a 3821/85/EGK rendeletnek és ezen rendelet II. fejezetének való megfelelés érdekében.

(3) A szállítási vállalkozás felelős a vállalkozás járművezetői által elkövetett szabálysértésekért, akkor is, ha a szabálysértést egy másik tagállam vagy harmadik ország területén követték el.

A tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a szállítási vállalkozásokat teljes mértékben felelősnek tartsák, a tagállamok ezt a felelősséget attól tehetik függővé, hogy a szállítási vállalkozás az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakat megsértette-e. A tagállamok figyelembe vehetnek bármely bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szállítási vállalkozást ésszerűen nem lehet az elkövetett jogsértésért felelősnek tekinteni.

(4) A vállalkozások, a feladók, a szállítmányozók, az utazásszervezők, a fővállalkozók, az alvállalkozók és a járművezető munkaközvetítők kötelesek biztosítani, hogy a szerződésben megállapodott szállítási időbeosztás ezen rendeletnek megfeleljen.

(5) a) Az olyan szállítási vállalkozásnak, mely a 3821/85/EGK rendelet IB. mellékletének megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járműveket használ, és ezen rendelet előírásainak hatálya alá tartozik, biztosítania kell, hogy:

i. a tagállam által előírt rendszerességgel az összes adat letöltésre kerüljön a jármű egységről és a járművezetői kártyáról, és a jelentős adatokat gyakrabban letöltik, annak biztosítása érdekében, hogy az adott vállalkozás által vagy annak részére vállalt tevékenységek összes adata letöltésre kerüljön;

ii. mind a jármű egységről, mind pedig a járművezetői kártyáról letöltött összes adat a rögzítést követően legalább 12 hónapig tárolásra kerüljön és az ellenőrzést végző személy kérésére az ilyen adatoknak a vállalkozás telephelyéről közvetlenül vagy közvetve rendelkezésre kell állniuk;

b) E bekezdésben a "letöltés" megfelel a 3821/85/EGK rendelet IB. melléklete 1. fejezetének (Fogalommeghatározások) s) pontjában szereplő meghatározásnak;

c) A maximális időtartamról, melyen belül a vonatkozó adatokat a fenti a) pont i. alpontjának megfelelően le kell tölteni, a Bizottság határozhat a 24. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(6) Minden vállalkozásnak a járművezetőket a fuvarszervezőket, irányítókat és minden személyt, aki a vállalkozásban logisztikai feladatokat hajt végre, évente legalább egyszer, vagy belépésükkor, oktatásban kell részesíteniük a vállalkozás által használt menetíró készülékek kezeléséből, és a vezetési- és pihenőidőket szabályozó egyéb rendeletekből, és iránymutatásokból, és a tagállamok egyéb ezen szakterülethez kapcsolódó jogszabályaiból. Az oktatásnak dokumentált formában kell megtörténnie, valamint ezt az oktatást csak erre a területre szakosodott vállalkozás végezheti el.

(7) Minden szállítmányozással foglalkozó vállalkozásnak kötelezően külső tanácsadót kell alkalmaznia, aki folyamatosan tájékoztatja, és felkészíti a céget és annak alkalmazottait a jogszabályváltozásokról, és azok megfeleléséhez kidolgozza az ehhez szükséges metódusokat.

Javaslat oka:

A (6) és (7) bekezdés bevezetését fontosnak tartjuk, mivel eddig a cégek többsége ezen oktatásokat házon belül oldotta meg, vagy csak jegyzőkönyv készült, de tényleges oktatás nem történt. Ennek okán több kezdő és még rutinosnak is számító munkavállaló magas összegű bírságokat volt kénytelen fizetni, mivel tudásuk nem volt napra kész és nem értesültek a jogszabályváltozásokról.

30. cikk

30. cikként be kell kívánjuk vezetni az alábbit:

Amennyiben a járművezetőnek alkalmaznia kell e rendelethez 1. és 3. iránymutatásban foglaltakat, akkor annak valóság tartalmát az ellenőrnek vizsgálnia kell, de amennyiben valósnak tartja és az ellenőrzött időszakban ezen eltérések száma a 3. vagy annál kevesebb, azokat köteles szankció alkalmazása nélkül elfogadni, amennyiben ezen eltérések száma meghaladja a 3-at, akkor az első 3 eltérésen felülieket már nem köteles elfogadni, és azt szankcióval sújthatja.

A javaslat oka:

Több esetben tapasztaltuk az évek során, hogy az ellenőrző hatóságok, még a legkisebb hibákat sem tolerálják, viszont tudomásul kell vennünk, hogy a parkolók, nem elegendők, és az utakon közlekedők száma, 2006. óta a többszörösére nőt. Valamint a járművezetők nem robotok, és vannak olyan előre nem látható események, melyek miatt a vezetési- és pihenőidők nem minden esetben tarthatók be, maradéktalanul. Véleményünk szerint a 3 hiba az ellenőrzési időszakban, egy olyan szám, ami még tolerálható, és nem veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát.