Mit tegyünk, ha meghibásodik a digitális járművezetői kártyánk?

2018.07.31

Mai cikkemben részletezem, mi a teendőnk akkor, ha valamilyen okból nem tudjuk használni a digitális járművezetői kártyánkat.

Először is nézzük meg mit mond erről a 165/20014/EU rendelet 29. cikke:

"29. cikk

Eltulajdonított, elveszett vagy meghibásodott járművezetői kártyák

(1) A kiállító hatóság legalább a kártyák érvényességi idejének megfelelő ideig nyilvántartást vezet a kiadott, eltulajdonított, elveszett vagy meghibásodott járművezetői kártyákról.

(2) Ha a járművezetői kártya megsérül vagy hibásan működik, a járművezető köteles azt visszajuttatni a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságához. A járművezetői kártya eltulajdonításáról hivatalos bejelentést kell tenni azon állam illetékes hatóságainál, amelynek területén a lopás történt.

(3) A járművezetői kártya elvesztéséről hivatalos nyilatkozatot kell tenni a kártyát kiállító tagállam illetékes hatóságainál, valamint - amennyiben különböző tagállamról van szó - a járművezető szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál is.

(4) Amennyiben a járművezetői kártya megsérült, hibásan működik, elveszett vagy azt eltulajdonították, a járművezetőnek hét naptári napon belül kérelmeznie kell a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál a kártya cseréjét vagy pótlását. E hatóságok az erre irányuló részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított nyolc munkanapon belül cserekártyát biztosítanak.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén a járművezető legfeljebb tizenöt naptári napig vezethet járművezetői kártya nélkül, illetőleg ennél hosszabb ideig abban az esetben, ha ez a járműnek a telephelyére való visszajuttatásához szükséges, feltéve, hogy a járművezető bizonyítani tudja, hogy a kártya bemutatása vagy használata ezen időszak alatt lehetetlen."

Ezen jogszabály megfogalmazásából és különös tekintettel a (4) és (5) bekezdésből kiderül, hogy csak és kizárólag akkor lehet kártya nélkül kinyomaton közlekedni, és munkát végezni a menetíró készülékkel (tachográffal) felszerelt járművel, ha a digitális kártya meghibásodik, elvész, vagy ellopják. Tehát csak olyan esetben, ami önhibánkon kívül következik be.

Ilyen esetben van lehetőség arra, hogy az észleléstől számított 7 napon belül az eltulajdonítást, meghibásodást, vagy elvesztést a kiállító hatóságnak bejelentsük (a bejelentés kötelező), a hatóságnak ilyenkor 8 napja van arra, hogy sürgősségi felár nélkül a sofőrnek új kártyát biztosítson. Így jön ki az, hogy a sofőr ezekben az esetekben 15 napig, belföldön és külföldön is kinyomat vezetésével végezze a munkáját. Viszont azt is tudni kell, hogy a hatóságok a 8. napon kérni fogják az új kártya igénylését és a bejelentést igazoló nyomtatványt.

Hogyan is kell vezetni ilyenkor a kinyomatot?

  • Minden nap, a munka megkezdése előtt a sofőrnek készítenie kell a jármű egységről egy 24 órás kinyomatot.
  • A kinyomat hátulján kitölti a személyes adatait tartalmazó részeket.
  • Ezek után a hátoldalon található lázlap részen, folyamatosan, mint a fuvar- vagy menetlevelet vezeti, hogy mikor milyen tevékenységet végzett, ezen bejegyzésekkel lefedve a 24 órás időszak minden percét.
  • Ezen kinyomatokra vezesse rá mindig a meghibásodás észlelésének tényét és dátumát, valamint a kinyomatot mindig lássa el az aznapi dátummal és aláírásával.
  • A készített kinyomatokat 28 napig tartsa magánál, majd azt adja le munkáltatójának.

Több esetben tették fel számunkra a kérdést mi van akkor, ha a sofőr elfelejtett igényelni új kártyát, és az menet közben lejár és a készülék kilöki a kártya aknából, vagy az új kártya nem érkezik meg időben. Akkor a sofőr kinyomaton végezhet e munkát?

Szigorúan tilos, mivel ezen esetek önhibás esetek és a fenti jogszabály ilyen esetet nem ismer és ennek okán nem is engedi a kinyomaton történő munkavégzést.

A jogszabály azt írja le, hogy a sofőrnek a kártyát a lejárat előtt legalább 15 munkanappal kell megigényelnie, hogy azt a hatóság el is tudja készíteni, de legkorábban a lejárat előtt 3 hónappal igényelhető az új kártya. Tehát ha valaki előrelátó, akkor nem járhat úgy, hogy nem tud majd dolgozni.

A munka szervezése, vagy a munkavégzés során mindenki vegye figyelembe a fentieket, mivel ezen előírás megszegését, magas bírság kiszabással sújtja a hatóság.