Módosul a kéttengelyes autóbuszok megengedett legnagyobb össztömege

2018.01.31

Felhívjuk tisztelt autóbuszos személyszállítási vállalkozó tagjaink figyelmét, hogy a tegnapi napon kihirdetésre került az 1/2018. (I. 18.) NFM rendelet, amely Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról rendelkezik.
A rendelet a kihirdetést követően nyolcadik naptól hatályos, vagyis 2018. január 26-tól lép életbe.

Az MKFE kezdeményezte a jogalkotóknál, hogy mihamarabb ültessék át a magyar jogszabályba - a "Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek" megfelelően - a kéttengelyes autóbuszok megengedett legnagyobb össztömegének 19,5 tonnára történő módosítását.

A fent megnevezett (1/2018. (I. 18.)) Rendelet 6.§-a értelmében a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege)

"a) kéttengelyes jármű esetében a 18,0 tonnát - kivéve az alábbi járműveket:

  1. autóbusz esetében a 19,5 tonnát,
  2. kizárólag belföldi forgalomban használt jármű esetében a 20,0 tonnát

(nem haladhatja meg.)

Ez alapján a kéttengelyes autóbusz megengedett legnagyobb össztömege 18 tonnáról 19,5 tonnára módosul. A jogosultság megszerzéséhez elengedhetetlen a forgalmi engedélyben való rögzítés, amely csak akkor lehetséges, ha az autóbusz rendelkezik az ehhez szükséges gyártói engedéllyel.

A forgalmi engedélyben történő módosításhoz az autóbuszt szemlére kell bemutatni egy hatóságivizsgabázis helyen. Ennek költsége 1190 forint.

A bemutatáskor kérik az autóbusz COC papírját, vagy a jármű adattábláját, amelyben a gyártó igazolja, hogy a jármű tudja teljesíteni a 19,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget. Itt kiállítanak egy Adatlapot, amellyel az üzembentartó az okmányirodában el tudja készíttetni az új forgalmi engedélyt, melynek költsége 6000 forint.

Mivel a jogosultság nem automatizmus, annak megszerzéséhez mindenképpen szükséges a forgalmi engedély cseréje.

Forrás: MKFE