Módosul a TSM rendszerre vonatkozó, NFM rendelet!

2018.01.11

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet 2018. január 1-jétől kezdődően módosult.

A korábbi tájékoztatásunk szerinti, kedvezményezettek (konténert-, élőállatot-, folyadékot-, ömlesztett árut szállító tehergépjárművek) mentesülnek a túlsúlydíj és eljárási díj megfizetése alól a 6/1990 KöHÉM rendeletben előírt maximális tengelyterhelési és tengelycsoport-terhelési értékek 1 tonnánál nem nagyobb mértékű túllépése esetén. A kedvezmény igénybevétele regisztrációhoz kötött, amit a Magyar Közút NZrt. rendszerében kell megtenni. A kedvezményezettek köre 2018. január 1-jétől a kéttengelyes autóbuszokkal bővült.

Az autóbuszokra vonatkozó 1000 kg-os tengelytúlsúly-toleranciához - az élőállatot, ömlesztett árut vagy folyadékot szállító járművekhez hasonlóan - 2018. január 1-jétől az ITT elérhető honlapon kell regisztrálni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az autóbuszok regisztrációja során egyelőre az ömlesztett árura való kedvezményt kell bejelölni. A weboldalt folyamatosan fejlesztik.

A korábbiak szerint az engedély kiváltása alól mentesülnek a közforgalmú személyszállító járművek, amennyiben a BM honlapján vagy a Kormányablakon keresztül kérelmezik a közúti közlekedési nyilvántartásba történő bejegyzésüket. A közúti közlekedési nyilvántartásba már bejegyzett járművek számára nincs szükség az ÚVRE Rendszerbe történő regisztrációra.

A Magyar Közút NZrt. részletes tájékoztatása:

"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása a túlméretes és túlsúlyos járművekre vonatkozó rendeletmódosításról

A 2017. december 27-én megjelent 56/2017. (XII.27.) NFM rendelet (Magyar Közlöny, 2017. évi 226. szám), amely a 36/2017. (XI.18.) NFM rendeletet módosítja, az alábbi fontosabb változásokat tartalmazza.

Túlméret-díj bevezetése 2018. június 1-jétől

Az időszakra vonatkozó engedélyeket a kérelmező által megjelölt napra és időtartamra adja ki a Magyar Közút. Példa: éves engedély igénylése esetén a 2018. január 8-ától érvényes engedélyek érvényességének vége 2019. január 8. lesz.

Eseti engedélyek érvényessége

Az eseti engedélyek a kérelmező által megjelölt napra és további 3 napra, azaz összesen 4 egymást követő naptári napra lesznek érvényesek.

Az egyszerűsített eljárás méretértékei eseti engedélyekhez

Egyszerűsíttet eljárásban a járműszerelvények legfeljebb 22,5 m hosszúságig (azaz maximum 22,49 m) válthatnak eseti engedélyt, függetlenül attól, hogy mely típusba (nyerges vontató+félpótkocsi, vagy vontató+pótkocsi járműtípus) tartoznak. A magasság tekintetében ez a mérethatár legfeljebb 4,3 m (azaz maximum 4,29 m), szélesség tekintetében pedig 3,2 m (azaz maximum 3,19 m). 
A kísérési feltételek nem változtak, tehát 3,2 m szélesség és 22 m hosszúság felett kísérő jármű biztosítása szükséges. Fontos: jelenleg a rendszer még nem kezeli ezeket a mérethatárokat, a kérelmek ugyan beadhatók, de ezek az engedélyek még nem az egyszerűsített eljárásban kerülnek kiadásra.

Időszakos engedélyek

Adott időszakra szóló kérelmek is beadhatók a rendszerben. Azokra a járművekre, amelyek a 3,11 m szélességet, a 4,29 m magasságot, illetve a 19,79 m hosszúságot (nyerges vontató+félpótkocsi), vagy a 22,49 m hosszúságot (vontató+pótkocsi) nem haladják meg, az engedélyeket január 1-jét követően folyamatosan adja ki a Magyar Közút. Ezeket a méreteket meghaladó (hosszabb vagy szélesebb) járművekre, illetve járműszerelvényekre vonatkozó engedélyek elkészítése csak január 8-át követően várható (a rendszerek átprogramozása miatt). A kizárólag túlméretes járművek számára, adott időszakra szóló engedélyek esetében lesz lehetőség útvonalra érvényes engedély kiváltásra, ennek időpontjáról később küldünk tájékoztatást.

A túlsúlyos járművek továbbra is kizárólag a kijelölt útvonalakon közlekedhetnek.

Az egyszerűsített eljárás változásai miatt az Automatikus Online engedély kiváltási lehetősége is később kerül bevezetésre, erről tájékoztatást küldünk majd.

Autóbuszok regisztrációja

A kéttengelyes autóbuszok regisztráció útján tudnak tengelyenként +1 tonnás kedvezményt érvényesíteni. Ennek feltétele, hogy a 2018. január 1-jétől kezdődően a regisztráció a közlekedést megelőzően megtörténjen. A regisztráció során az ömlesztett árura vonatkozó kedvezményt kell megjelölni mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre a rendszerben az autóbuszra vonatkozó kedvezmény választásának lehetősége. Erről a későbbiekben tájékoztatjuk tagjainkat.

Úthálózat-hozzáférési hozzájárulás

A rendeletben meghatározott járművek (=rendkívüli mértékben, azaz 20% vagy annál nagyobb, de 50%-nál kisebb mértékben túlsúlyos, illetve túlméretes jármű) esetében lehetőség van úthálózat-hozzáférési hozzájárulás kiváltására. Ez meghatározza azt az országos közúthálózatot a korlátozások megjelölésével, mely a hozzájárulás birtokában igénybe vehető, de nem minősül engedélynek! Tényleges közlekedés esetén az eseti engedély kiváltása továbbra is kötelező, és a rendeletben meghatározott feltételek mellett 6 órás sürgőséggel is kérhető, ennek eljárási díja nem feláras. Az ilyen típusú hozzájárulások igénylésére is várhatóan 2018. január 8-át követően lesz lehetőség.

Háromnál több, tengelycsoportban lévő tengelyek megengedett tengelycsoport terhelése

A háromnál több tengellyel rendelkező tengelycsoportok esetében a hármas tengelycsoportra vonatkozó értékek 28,5 tonnára emelkedtek. Ennek feltétele, hogy a háromnál több tengely egymás mellett helyezkedjen el, és a tengelyek csoportban legyenek, azaz távolságuk 1,31-1,8 m között legyen. Tehát ez a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha legalább 5 (vagy 7, vagy 9, stb.) tengely van egymás mellett (azonos távolságra).

A Magyar Közút online rendszerének átalakítását és fejlesztését megkezdték, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat."

Forrás: MKFE