Változások a közúti járművek üzemeltetésében

2018.01.31

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a 2018. január 18-án megjelent Magyar Közlönyben kihirdetettek szerint fontos változások lépnek hatályba a közúti járművek üzemeltetésében.

Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/719 irányelve a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról átültetése értelmében a KöHÉM rendelet kiegészül az alternatív üzemanyaggal hajtott és intermodális szállítást végző járművekkel.

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet több pontja módosul.
Alternatív üzemanyaggal hajtott járművek

A módosítás során a jogszabályba bekerül az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek köre, melyek teljes egészében vagy részben alternatív üzemanyaggal működnek, illetve a működtetésére felhasznált alternatív üzemanyagok megnevezése, (pl.: hidrogén, földgáz, LPG stb.) melyek a közlekedési ágazat környezeti teljesítményének javítását segítik elő.
Intermodális szállítási műveletek

A nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel, Magyarország területén külföldi hatósági jelzéssel ellátott - kombinált árufuvarozást végző - közúti gépjárműre és annak üzemben tartójára terjed ki, amennyiben egy vagy több, legfeljebb 14,22 méter (45 láb) teljes hosszúságú konténer vagy cserefelépítmény szállítása céljából végeznek.

Az intermodális szállítási műveletek tekintetében a tervezett szolgáltatás szempontjából a legközelebb eső megfelelő közlekedési terminál bármelyik - a rakomány be- vagy kirakásának helye szerinti - szomszédos tagállamban is lehet. A rendelet meghatározza a megbízó fogalmát: "az a természetes vagy jogi személy, aki a fuvarlevélen vagy egy azzal egyenértékű dokumentumon megbízóként kerül megnevezésre, illetve akinek a nevében vagy megbízásából a fuvartársasággal a fuvarszerződést megkötötték."Általános műszaki előírások
1. A járművek hosszát, szélességét érintő módosítások

  • A jármű szélessége a 2,55 m-t nem haladhatja meg. A fokozott hőszigetelésű jármű felépítményének vagy járművek által szállított, fokozott hőszigetelésű konténereknek vagy cserefelépítményeknek a maximális szélessége a 2,60 méter lehet.
  • Amennyiben a konténer vagy cserefelépítmény közúti szállítása intermodális szállítási művelet részeként történik, akkor a járműszerelvény megengedett legnagyobb hossza a félpótkocsi leghátsó pontjának függőleges síkja és a királycsap tengelye közötti legnagyobb megengedett távolság legfeljebb 15 cm-rel léphető túl azon járművek és jármű-kombinációk esetében, amelyek 14,22 méter (45 láb) hosszúságú konténereket vagy 14,22 méter (45 láb) hosszúságú cserefelépítményeket szállítanak - akár üresen, akár rakománnyal.
  • Azon járművek vagy jármű-kombinációk, melyek hátsó részére az energiahatékonyság javítása érdekében aerodinamikai eszközöket szerelnek fel, meghaladhatják a megengedett legnagyobb hosszúságot, de a megengedett legnagyobb hosszúságok túllépése nem eredményezheti a szóban forgó járművek vagy jármű-kombinációk rakodási hosszának növekedését.Amennyiben az aerodinamikai eszközök meghaladják a 0,5 méteres hosszúságot, a forgalomba hozatalukat megelőzően el kell végezni a típusjóváhagyást. Ha aerodinamikai eszközök veszélyeztethetik más úthasználók vagy a járművezető biztonságát, a járművezető behajtja, behúzza vagy eltávolítja az eszközöket. Az aerodinamikai eszközök behúzott vagy behajtott állapotban sem haladhatják meg az engedélyezett legnagyobb hosszúságot 20 cm-nél nagyobb mértékben


2. A járművek tömegére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

A kéttengelyes autóbusz megengedett legnagyobb össztömege 18 tonnáról 19,5 tonnára módosult. 

A háromtengelyes gépjármű megengedett legnagyobb össztömege 25 tonna lehet, viszont az útkímélő tengelycsoporttal rendelkező, vagy a hajtott tengelyen ikerabroncsozású és legfeljebb 9,5 tonna tengelyterhelésű gépjármű esetében a legnagyobb össztömeg 26,0 tonna lehet.

Az intermodális szállítási műveletek keretében egy vagy több konténert vagy cserefelépítményt szállító, legfeljebb 14,22 méter (45 láb) legnagyobb teljes hosszúságig:

  • kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival a 42,0 tonna,
  • háromtengelyes gépjármű két- vagy háromtengelyes félpótkocsival, a 44,0 tonna össztömeget nem haladhatja meg.

Az alternatív üzemanyaggal hajtott gépjárműveknél a megengedett legnagyobb össztömeget a forgalomba helyezést megelőző vizsgálat során a közlekedési hatóság az alternatív üzemanyag-technológiához szükséges többletsúllyal, de legfeljebb egy tonnával megnövelheti leszámítva bizonyos eseteket (pl.: 19,5 t autóbusz, 20 t kizárólag belföldi forgalomban használt gépjármű esetén).


Forrás: MKFE